AS 9100 Uzay ve Havacılık Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi

Güvenlik bilinci konusunda en titiz davranan endüstrilerin başında gelen havacılık endüstrisi, sürekli kamuoyunun gözetimi altında olması, hata konusunda oldukça daraltılmış beklentileri olan ve çok sıkı kalite kontrol standartlar ve artık endüstrinin her alanında yüksek kalite beklentileri olan bir yönetim sisteminin uygulanmasını zorunlu hale gelmesi ile kalite yönetimini, esas itici güç olarak görülmesi ile 1997’de Amerikan Havacılık Kalite Grubu (AAQG), Uluslararası Havacılık Kalite Grubu (IAQG) ve havacılık sektörünün lider şirketleri tarafından, havacılığın tüm alanlarında üstün teknoloji standartlarını teşvik etmek üzere AS/EN 9100 Standardı geliştirilmiştir.Günümüzde uluslararası kalite yönetim sistemi standartlarından biri durumuna gelen AS 9100 kaliteyi geliştirerek havacılık / uzay endüstrisi üreticilerinin yapısını güvence altına almak amacıyla havacılık / uzay endüstrisi tarafından yazılmış, Avrupa’da EN 9100; Amerika’da AS 9100, Uzak Doğuda SJAC 9100 ve Japonya’da (JISQ9100) isimleriyle yayınlanmıştır. Bu standart, küresel havacılık / uzay üretim zincirinin genelinde tek standart oluşturmak amacına yönelik yoğun bir çabayı da ortaya koymaktadır.Bir kuruluşun, uzay ve havacılık sanayi tedarik zincirinde mal veya hizmet üreten bir halka olarak yer alabilmesi için, AS 9100 sertifikasyonuna sahip olması gereklidir. AS 9100’e göre belgelenen kuruluşlar, onaylı tedarikçi olarak Uluslararası Havacılık Kalite Grubu’nun (IAQG)  OASIS veritabanına kaydedilir.

Bu standartta diğer standartlar gibi ISO 9001 temelli hazırlanıp, Havacılık Kalite Grubu (Aerospace Quality Group) tarafından geliştirilmiş olan standartlardan biridir. Bu standart ile, havacılık sektöründen talep edilen güvenlik ve güvenilirlik gereksinimlerini karşılamak ve uluslararası tutarlılığı sağlamak amacıyla özel düzenlemeleri karşılanması amaçlanmaktadır.

Standart kuruşta uygulanmakta olan kalite yönetim sisteminin temel gereksinimleri ile birlikte;

 • Konfigürasyon yönetimi sistemi; ürünlerin; kullanım ömürleri boyunca, fonksiyon ve yapım aşamalarının izlenmesi,
 • Kullanılan hammadde ve prosedürler ile, araçlar, personelin niteliklerine ilişkin izlenebilirlik,
 • Müşteriler ve yetkililerin gereklerine uyumlu hale getirilmesi için emniyet ve fonksiyon tanımlarsı
 • Risk analizi ve değerlendirmesi

faaliyetlerinin etkin yönetilmesinin ve izlenmesinin sağlanmasını hedeflemektedir.

AS 9100 Uzay ve Havacılık Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulayan kuruluşlarda;

 • IAQG (International Aviation Quality Group) üyesi kuruluşlar ve onların tedarikçileri arasındaki ilişkilerinde aynı yönetim dilini kullanılmasının,
 • Minimum değişkenlik ve tek yönetim sistemiyle ilgili bilgi kaynaklarının ortak paylaşımın,
 • Tüm tedarik ağında yer alan kuruluşlara odaklanılmasının,
 • Havacılık ve uzay sektöründe küresel işbirliği altyapısının oluşturulmasının,
 • Maliyetlerin düşürülmesinin,
 • Yüksek kalitede hizmet ve ürün yeteneklerinin kazanılmasının,
 • Müşteri özel isteklerinin anlaşılması ve adaptasyonunu artırılmasının,
 • Belgelendirme amaçlı denetimlerin onaylanmasının,
 • Ortak paylaşıma açık tedarikçi veritabanın oluşturulmuş oluşturulmasının,
 • Düzenleyici otoriterlerce tanınırlığı artmasının,
 • En iyi yönetim uygulamalarının paylaşımının,
 • Kalite yöneticileri arasında ağ oluşturulmasının,
 • Hızlı uzlaşma ve yayılmanın, sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu standardı sadece havacılık endüstrisine özgü bir standart olmamak ile birlikte sadece satıcıların endüstrisine değil; Tüm dağıtım zinciri olarak ekipman tasarımı ve üretimi, havaalanlarının ve havayollarının operasyonlarında, yedek parçaların temini ve bakımında, uçuş operasyonları ve mal nakliyatında,

 • Yeni malzeme ve parça üreten şirketlerde,
 • Bakım ve onarımları yerine getiren şirketlerde
 • Dağıtım ve satış merkezlerinde uygulanabilen bir standarttır.

Copyright ©2021 - USB Certification Denetim Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

Bizimle iletişime geçin.

Şu an burada değiliz. Ama bize bir e-posta gönderebilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapacağımıza söz veriyoruz.

Gönderiliyor
×

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?