BRCGS CERTIFICATION BODY

USB Certification

BRCGS Food Programı Kapsamında Sertifikasyon Hizmeti Veren

Dünyada TEK TÜRKİYE MERKEZLİ Belgelendirme Kuruluşudur.

BRCGS Gıda Güvenliği için Küresel Standart BRCGS (Brand Reputation through Compliance Global Standards), uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak ve gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla İngiliz perakendecilerinin oluşturmuş olduğu bir standarttır. İki yıllık bir çalışma sonunda, Ekim 1998’ de BRC- Global Standart-Food adı altında yayımlanmıştır.

Gıda güvenliğinde küresel standartlara göre sertifikalandırılmak birçok lider gıda perakendecisinin temel gerekliliği olmuştur. BRCGS Gıda Güvenliği için Küresel Standardı, gıda işleyicilerinin yeteneğini değerlendirmek ve gıda güvenliği için gerekli özeni gösterdiğini gözlemlemek amacıyla İngiliz Perakendeciler birliği tarafından hazırlanmıştır. Standart şu anda tüm önemli İngiliz gıda perakendecileri ve gıda hizmet firmaları tarafından ve bunun yanı sıra tüm Avrupa, Kuzey Amerika’da tanınmış durumdadır.

BRCGS’nin gelişiminin arkasındaki mantık, perakendecilerin kendi teknik denetimlerini ve yine İngiltere’deki perakendeciler için gıda ürünleri sağlayan tedarikçilerin denetlendiği diğer 3. taraf denetim kuruluşlarının yürüttüğü denetimleri tek bir denetimde birleştirmektir.

BRCGS Gıda Güvenliği için Küresel Standardın başlıca amaçları;

 • Uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak
 • Gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmak
 • Gıda güvenlik kriterleri ve takip prosedürlerinin standardizasyonunu sağlamak
 • Tedarikçi taleplerine uygunluk,
 • Gıda Güvenliğinin tedarikçiler tarafından kabulü,
 • Tedarikçi denetim sayısında azalma,
 • Ürün güvenlik ve kalitesinde gelişim,
 • Verimli çalışmada gelişim ve rekabetçi pazar yapılanması sağlar.

BRCGS Gıda Güvenliği için Küresel Standardı, birçok firmanın tedarikçisi olabilmek için ön koşul olması ve genel itibariyle de istenilen minimum gıda güvenliği şartlarını içermesi bakımından ticari bir “bilet” haline gelmiştir.

BRCGS Gıda Güvenliği için Küresel Standartları’nın Temel Unsurları

 • HACCP
 • Hammadde, ambalaj malzemeleri, katkılar ve diğer girdiler
 • Proses şartları (Girdiden – Sevkiyata)
 • Temel çevre ile ilgili faaliyetler
 • Temel personel ile ilgili faaliyetler ve kuralları
 • Tehlike ve risk analizleri
 • Kriz yönetimi
 • Tedarikçiler ve ziyaretçiler ile ilgili faaliyetler
 • Eğitimler
 • Alerjenler, genetik olarak modifikasyona uğratılmış ürünler,
 • İzlenebilirlilik (tarladan-çatala kadar)
 • Yönetimin sorumluluğu ve kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemi ile ilgili faaliyetler (YGG, iç denetimler, vb.)
 • Fiziksel koşullar

Belgelendirme Süreci

 • Denetim süresi firmanın büyüklüğüne, çalışan sayısına ve prosesine bağlı olarak değişir.
 • Denetim haberli ya da habersiz yapılabilir.
 • Detaylı İngilizce rapor BRCGS’ye iletilir.
 • Denetim sıklığı, denetim sonucuna bağlı 6 ay ya da 12 aydır.

BRCGS/IOP: Ambalaj Standardı – Packaging Standard

BRCGS ve IOP (Ambalajlama Enstitüsü) standardı perakendecilere ve gıda üreticilerine yasal yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yardımcı olması amacıyla hazırlamıştır.

Standart perakendecilere gıda ürünleri için ambalaj tedarik eden firmaların denetlenmesi için genel bir temel oluşturarak tüketicilerin korunmasını sağlamaktadır.

BRCGS ve IOP (Ambalajlama Enstitüsü) bu standardı perakendecilerin ve gıda üreticilerinin yasal yükümlülüklerini karşılamalarında yardımcı olmak için geliştirmiştir.

BRCGS Gıda Güvenliği için Küresel Standart: Tüketici Ürünleri – Consumer Products

Özel markalı ürünlerle ilgili yasal yükümlülükler tedarikçilerin teknik yeterliliklerinin onaylanmasını da içeren faaliyetleri kapsar. Bu standart İngiltere’ye tüketici ürünleri tedarik eden firmaların belgelendirilmelerinde genel bir temel sağlayarak perakendecilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve tüketicilerin korunmasına yardımcı olur.

Müşteri ürünleri ile ilgili olan BRCGS Gıda Güvenliği için Küresel Standardı’nın bazı bölümleri genel olarak uygulanabildiği gibi bazı bölümleri ürüne özel uygulanır.

Çeşitli ürün yelpazesi bulunmasına karşın temel şartların belirlenmesi ve spesifik ürün rehberlerinin oluşturulması ile ilgili standart hem perakendecilere hem de tedarikçilere fayda sağlayacaktır.

BRCGS Gıda Güvenliği için Küresel Standart: Agents&Brokers

Komisyoncu ve ithalatçı tedarikçileri, gıda güvenliği ve kalite gereklerini uygulamalı ve yasal gereklilikler ile anlaşma şartlarını karşılamalıdır. Tüm bu şartların karşılanması için komisyoncu ve ithalatçılar, tedarikçilerine yönelik birtakım uygulanabilir önlemler almalıdır. BRCGS Agents&Brokers, bu uygulanabilir önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etmek için oluşturulmuş bir standarttır.

BRCGS Gıda Güvenliği için Küresel Standart: Depolama & Dağıtım – Storage&Distribution

Standart, ürünleri depolayan ve dağıtan şirketlerin değerlendirmesi için ortak bir zemin sağlayarak perakendecilere ve diğer kullanıcılara yasal zorunlulukları karşılama ve tüketiciyi koruma konusunda yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Ürünlerin taşıması ve depolamasını gerçekleştiren kuruluşların uyması gereken gereklilikleri açıklayan standarttır.

Copyright ©2022 - USB Certification Denetim Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

Bizimle iletişime geçin.

Şu an burada değiliz. Ama bize bir e-posta gönderebilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapacağımıza söz veriyoruz.

Gönderiliyor
×

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?