IFS (International Featured Standard) Standartları

IFS Gıda – FoodÇıkış noktası Global Food Safety Initiative (GFSI)’ dır. 2000 yılında, gıda güvenliğinin, Ticaret Odası CIES – The Global Food Business Forum- tarafından iyileştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Avrupa, Kuzey Amerika ve Avusturalya’ da başlangıçta 40 ticari işletmenin katılımı ile oluşmuştur. GFSI’ nin amacı, global bir gıda güvenlik standardı hazırlayıp işletmelerin kendi pazarlarında daha güvenli gıda ürünü satmalarını sağlamaktır. Buna istinaden GFSI, anahtar kriterler ortaya çıkartarak, gıda güvenlik standardını ölçülebilir hale getirmiştir.

IFS Standardı’nın başlıca amaçları;

 • Uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak
 • Gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmak
 • Gıda güvenlik kriterleri ve takip prosedürlerinin standardizasyonunu sağlamak
 • Tedarikçi taleplerine uygunluk,
 • Gıda Güvenliğinin tedarikçiler tarafından kabulü,
 • Tedarikçi denetim sayısında azalma,
 • Ürün güvenlik ve kalitesinde gelişim,
 • Verimli çalışmada gelişim ve rekabetçi pazar yapılanması sağlar.

IFS standardı, birçok firmanın tedarikçisi olabilmek için ön koşul olması ve genel itibariyle de istenilen minimum gıda güvenliği şartlarını içermesi bakımından ticari bir “bilet” haline gelmiştir.

IFS Standardı’nın Temel Unsurları

 • Hammadde, ambalaj malzemeleri, katkılar ve diğer girdiler
 • Proses şartları (Girdiden – Sevkiyata)
 • Temel çevre ile ilgili faaliyetler
 • Temel personel ile ilgili faaliyetler ve kuralları
 • Tehlike ve risk analizleri
 • Kriz yönetimi
 • Tedarikçiler ve ziyaretçiler ile ilgili faaliyetler
 • Eğitimler
 • Alerjenler, genetik olarak modifikasyona uğratılmış ürünler,
 • İzlenebilirlilik (tarladan-çatala kadar)
 • Yönetimin sorumluluğu ve kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemi ile ilgili faaliyetler (YGG, iç denetimler, vb.)
 • Fiziksel koşullar

Belgelendirme Süreci

 • Denetim süresi firmanın büyüklüğüne, çalışan sayısına ve prosesine bağlı olarak değişir.
 • Denetimler haberli olarak gerçekleştirilir.
 • Detaylı İngilizce rapor IFS’e iletilir.
 • Denetim sıklığı, denetim sonucuna bağlı olmakla birlikte 12 aydır.

IFS Cash & Carry/ Wholesale – Toptancı

Gıda güvenliği konusunda mal kabulden depolamaya, üretim süreçlerinden, ürünlerin reyonda yer verilme biçimine ve müşteriye sevkiyatına kadarki tüm zinciri kapsamaktadır.

Bu belgelendirme ile tedarikçi ürünlerinin hangi koşullarda üretildiği ve hangi koşullarda muhafaza edildiği, hatta sevkiyat aşamasında hangi ürünlerin hangi araçlar ile kaç derecede müşterilerin mutfağına taşındığı takip edilmektedir.

IFS HPC Household and Personal Care Standard

Özel markalı ürünlerle ilgili yasal yükümlülükler tedarikçilerin teknik yeterliliklerinin onaylanmasını da içeren faaliyetleri kapsar. Bu standart çeşitli ülkelere tüketici ürünleri tedarik eden firmaların belgelendirilmelerinde genel bir temel sağlayarak perakendecilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve tüketicilerin korunmasına yardımcı olur.

Çeşitli ürün yelpazesi bulunmasına karşın temel şartların belirlenmesi ve spesifik ürün rehberlerinin oluşturulması ile ilgili standart hem perakendecilere hem de tedarikçilere fayda sağlayacaktır.

IFS Komisyoncu – Brokers

Komisyoncu ve ithalatçı tedarikçileri, gıda güvenliği ve kalite gereklerini uygulamalı ve yasal gereklilikler ile anlaşma şartlarını karşılamalıdır. Tüm bu şartların karşılanması için komisyoncu ve ithalatçılar, tedarikçilerine yönelik birtakım uygulanabilir önlemler almalıdır. IFS Brokers, bu uygulanabilir önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etmek için oluşturulmuş bir standarttır.

IFS Lojistik – Logistics

Standart, gıda ürünlerini depolayan şirketlerin değerlendirmesi için ortak bir zemin sağlayarak perakendecilere ve diğer kullanıcılara yasal zorunlulukları karşılama ve tüketiciyi koruma konusunda yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Ürünlerin depolamasını gerçekleştiren kuruluşların uyması gereken gereklilikleri açıklayan standarttır.

Copyright ©2021 - USB Certification Denetim Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

Bizimle iletişime geçin.

Şu an burada değiliz. Ama bize bir e-posta gönderebilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapacağımıza söz veriyoruz.

Gönderiliyor

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?