IFS

USB Certification

IFS Food Programı Kapsamında Sertifikasyon Hizmeti Veren

Dünyada TEK TÜRKİYE MERKEZLİ Belgelendirme Kuruluşudur.

IFS Standartlarının çıkış noktası Global Food Safety Initiative (GFSI)’ dır. 2000 yılında, gıda güvenliğinin, Ticaret Odası CIES – The Global Food Business Forum- tarafından iyileştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Avrupa, Kuzey Amerika ve Avusturalya’ da başlangıçta 40 ticari işletmenin katılımı ile oluşmuştur. GFSI’ nin amacı, global bir gıda güvenlik standardı hazırlayıp işletmelerin kendi pazarlarında daha güvenli gıda ürünü satmalarını sağlamaktır. Buna istinaden GFSI, anahtar kriterler ortaya çıkartarak, gıda güvenlik standardını ölçülebilir hale getirmiştir.

IFS Standardı’nın başlıca amaçları;

 • Uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak
 • Gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmak
 • Gıda güvenlik kriterleri ve takip prosedürlerinin standardizasyonunu sağlamak
 • Tedarikçi taleplerine uygunluk,
 • Gıda Güvenliğinin tedarikçiler tarafından kabulü,
 • Tedarikçi denetim sayısında azalma,
 • Ürün güvenlik ve kalitesinde gelişim,
 • Verimli çalışmada gelişim ve rekabetçi pazar yapılanması sağlar.

IFS Food

IFS Food Versiyon 7 Yayında!

Standardın yeni versiyonu ile birlikte, sertifika talep eden tesislere IFS’in beklentileri konusunda daha fazla netlik kazandırılmıştır. Standartta belirtilen gereksinimler artık kurallara daha fazla bağlı bir yapıya gelmiş olup, bu yeni yapı standardın yeni versiyonu ile çalışmayı daha kolay hale getirmiştir. Yeni versiyon, yerinde değerlendirmelere daha fazla dikkat çekmiş olup; dokümantasyona daha az önem vermiştir. Denetim kontrol listesi, GFSI Değerlendirme Gereksinimleri Versiyon 2020.1, FSMA ve Avrupa yasal yönetmelikleriyle uyumlu hale getirilmiştir.

IFS Food Versiyon 7 denetimleri 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır. Uygulama, 1 Temmuz 2021’den itibaren tüm sertifikalı kuruluşlar için zorunlu hale gelecektir. Daha fazla bilgi almak ve standardın yeni versiyonu indirmek için buraya tıklayınız.

IFS Food Versiyon 7’ye Genel Bakış:

 • Yeni versiyon, saha denetimlerine dokümantasyondan daha fazla odaklanmıştır.
 • Standarda yeni bir tanım eklenmiştir: Denetimler, IFS’in ürün ve süreç yaklaşımını ISO/IEC 17065’e uygun olarak değerlendirmeye daha fazla vurgu yapacaktır.
 • Gereksinimler %15 azaltılmıştır.
 • IFS paydaşlarının ihtiyaçlarına göre sertifikasyon protokolü iyileştirilmiştir.
 • Denetim raporu, bölümlere göre standardize edilerek yeniden yapılandırılmıştır.
 • Puanlama sistemi daha açık tanımlanmıştır. Geliştirilmesi gereken noktalar denetim raporunda belirtilebilir hale getirilmiştir.
 • Denetim sonrası, kuruluşlardan düzeltme ve düzeltici faaliyet talep edilecektir.
 • Her üç denetimden biri habersiz gerçekleştirilecektir.
 • “Gıda Güvenliği Kültürü” maddesi gereksinimlere eklenmiştir.
 • Dış kaynak kullanımına ilişkin yeni tanımların eklenmesiyle farklı yönetim modellerine açıklık getirilmiştir.
 • İç denetimler sırasında, kalite yöneticilerine yardımcı olmak üzere daha fazla araç (örneğin, e-öğrenme kursları, IFS auditXpressX yazılım güncellemeleri ve IFS Audit Manager uygulaması) eklenmiştir.

Neler Dahil?

IFS Food Versiyon 7, işletmelerde bulunan altı ana alanı kapsamaktadır ve bu alanlar, ürünlerin güveliğini ve kalitesini garanti eden süreçler oluşturmanın anahtarı olarak kabul edilir.

 • Yönetim ve Taahhüt: Üst yönetimin gıda güvenliği kültürü ve kalite güvence politikasının sürdürülebilirliğini destekleme yönündeki taahhüdünün gözden geçirilmesi.
 • Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi: Yasal gereksinimler ve gıda güvenliği gereksinimlerinin yanı sıra müşteri spesifikasyonlarının karşılanması.
 • Kaynak Yönetimi: Ürün güvenliğinin sağlanması için insan kaynakları, çalışma koşulları, hijyen ve sanitasyonun yönetilmesi.
 • Operasyonel Süreçler: Müşteri spesifikasyonlarına uygun olarak güvenli ve kaliteli ürünlerin üretilmesi.
 • Ölçümler, Analizler ve İyileştirmeler: Denetim, süreç doğrulama, şikayetler ve düzeltici faaliyetlerin yönetimi.
 • Gıda Savunması Planı: Şirketin ve üretimini yaptığı ürünlerin bütünlüğünün korunması.

Belgelendirme Süreci

 • Denetim süresi firmanın büyüklüğüne, çalışan sayısına ve prosesine bağlı olarak değişir.
 • Detaylı İngilizce rapor IFS’e iletilir.
 • Denetim sıklığı, denetim sonucuna bağlı olmakla birlikte 12 aydır.

IFS Cash & Carry/ Wholesale – Toptancı

Gıda güvenliği konusunda mal kabulden depolamaya, üretim süreçlerinden, ürünlerin reyonda yer verilme biçimine ve müşteriye sevkiyatına kadarki tüm zinciri kapsamaktadır.

Bu belgelendirme ile tedarikçi ürünlerinin hangi koşullarda üretildiği ve hangi koşullarda muhafaza edildiği, hatta sevkiyat aşamasında hangi ürünlerin hangi araçlar ile kaç derecede müşterilerin mutfağına taşındığı takip edilmektedir.

IFS HPC Household and Personal Care Standard

Özel markalı ürünlerle ilgili yasal yükümlülükler tedarikçilerin teknik yeterliliklerinin onaylanmasını da içeren faaliyetleri kapsar. Bu standart çeşitli ülkelere tüketici ürünleri tedarik eden firmaların belgelendirilmelerinde genel bir temel sağlayarak perakendecilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve tüketicilerin korunmasına yardımcı olur.

Çeşitli ürün yelpazesi bulunmasına karşın temel şartların belirlenmesi ve spesifik ürün rehberlerinin oluşturulması ile ilgili standart hem perakendecilere hem de tedarikçilere fayda sağlayacaktır.

IFS Komisyoncu – Brokers

Komisyoncu ve ithalatçı tedarikçileri, gıda güvenliği ve kalite gereklerini uygulamalı ve yasal gereklilikler ile anlaşma şartlarını karşılamalıdır. Tüm bu şartların karşılanması için komisyoncu ve ithalatçılar, tedarikçilerine yönelik birtakım uygulanabilir önlemler almalıdır. IFS Brokers, bu uygulanabilir önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etmek için oluşturulmuş bir standarttır.

IFS Lojistik – Logistics

Standart, gıda ürünlerini depolayan şirketlerin değerlendirmesi için ortak bir zemin sağlayarak perakendecilere ve diğer kullanıcılara yasal zorunlulukları karşılama ve tüketiciyi koruma konusunda yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Ürünlerin depolamasını gerçekleştiren kuruluşların uyması gereken gereklilikleri açıklayan standarttır.

Copyright ©2022 - USB Certification Denetim Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

Bizimle iletişime geçin.

Şu an burada değiliz. Ama bize bir e-posta gönderebilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapacağımıza söz veriyoruz.

Gönderiliyor
×

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?