Avrupa Birliği’nden Mevzuat Onay Bombardımanı: Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik İçin Üç Yeni Düzenleme

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Mayıs ayının sonunda üç önemli mevzuatı onaylayarak sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm hedeflerine büyük bir adım attı. Onaylanan bu düzenlemeler, AB’nin çevre dostu politikalarını ve ekonomik büyüme stratejilerini desteklemeyi amaçlıyor.

Net Sıfır Sanayi Yasası

27 Mayıs’ta Konsey, Net Sıfır Sanayi Yasası’na nihai onayı verdi. Bu yasa, AB’nin 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefini gerçekleştirmede kritik bir rol oynayacak. Yasa, endüstriyel üretimi daha çevre dostu hale getirmeyi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, yeşil teknolojilere yapılan yatırımların artırılması ve düşük karbonlu üretim süreçlerinin geliştirilmesi için çeşitli teşvikler sunuyor.

Ekotasarım Yönetmeliği

Aynı gün onaylanan bir diğer önemli düzenleme ise Ekotasarım Yönetmeliği oldu. Bu yönetmelik, ürünlerin çevresel etkilerini en aza indirmeyi hedefliyor. Ürünlerin enerji verimliliği, dayanıklılığı ve geri dönüştürülebilirliği konularında daha katı standartlar getiriyor. Bu sayede, tüketicilerin daha sürdürülebilir ürünlere erişimi artırılacak ve atık miktarı azaltılacak. Yönetmelik, AB pazarında satılan tüm ürünlerin yaşam döngüsü boyunca çevreye olan etkilerini minimize etmeyi amaçlıyor.

Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Durum Tespiti Yasası

24 Mayıs’ta nihai onayı verilen Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Durum Tespiti Yasası, şirketlerin çevresel ve sosyal etkilerini daha iyi yönetmelerini sağlayacak düzenlemeler getiriyor. Bu yasa, şirketlerin insan haklarına, çevreye ve iyi yönetişim ilkelerine uyum sağlama sorumluluklarını artırıyor. Şirketler, tedarik zincirlerindeki tüm aşamalarda sürdürülebilirlik ve etik sorumluluk ilkelerine uymak zorunda olacak. Ayrıca, yasa, şirketlerin bu konularda şeffaflık sağlayarak kamuoyunu bilgilendirmelerini de zorunlu kılıyor.

Bu üç düzenleme, AB’nin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda attığı önemli adımları temsil ediyor. AB, bu yasalarla hem çevre koruma standartlarını yükseltmeyi hem de ekonomik büyümeyi sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Subscribe

* indicates required
Preferred Language / Tercih Edilen Dil
Sectors of Interest / İlgilenilen Sektörler
×