Eğitimin Amacı

Kuruluşların kendi iç denetim sistemlerinin etkinliğini artıracak ve kuruluştaki süreç bakış açısını geliştirecek denetçilerin yetiştirilmesi, tedarikçi/ taşeron denetimlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tedarik zincirinin istenilen nitelikte işlemesinin sağlanması, tarafsız belgelendirme kuruluşlarının denetçileri ile aynı bakış açısı ve bilgi seviyesinin paylaşılması, belgelendirme kuruluşlarında çalışabilecek profesyonel Kalite Yönetim Sistemi denetçilerinin yetiştirilmesi.

Eğitimin Süresi

5 Gün / 40 Saat

Eğitim İçeriği

 • Kalite Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
 • ISO 9001:2015 Tarafından Tarif Edilen Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 9001:2015 Şartları, İçeriği ve Yorumlanması
 • Süreç Bazlı Kalite Yönetim Sistemi Denetimi
 • Sistem Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Denetim türleri ve şekilleri
 • Denetçi nitelikleri hakkında bilgilendirme
 • Denetim ekibinin oluşturulması ve Yönetimi
 • Denetim Aşamaları ve Kapsamı
 • Denetim Planlanması, gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Denetim soru listesinin hazırlanması ve değerlendirilmesi
 • Denetim raporlanması
 • Denetimde bulunan uygunsuzlukların kaydedilmesi ve sunulması
 • Açılış ve kapanış toplantıları
 • Denetim raporları
 • Simultane denetimin gerçekleştirilmesi
 • Denetçi sınavı

Hedef Kitle

Kuruluşlarda Kalite Yönetim Sistemleri’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, Kuruluş İçinde Kalite Yönetim Sistemini Süreç Bazlı Denetim Metoduyla Geliştirmek İsteyen Profesyoneller, Denetçiler ve Denetçi Adayları, Danışmanlar

Eğitimin Amacı

Katılımcıların, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi tetkikçilerine iş sağlığı ve güvenliği gereklilikleriyle ilgili kabul edilmiş ulusal ve uluslararası normlara uygun tetkik yapabilmek için gerekli ilke ve uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi, ISO 45001:2018 Standardı’na uygun İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri belgelendirmesi yapan denetim kuruluşlarının ilkeleri doğrultusunda katılımcıların bakış açılarının geliştirilmesi, denetimle ilgili önemli ilkelerin anlatılarak, denetçinin etkin değerlendirme yapabilmesi için gerekli olan denetim tekniklerinin verilmesi, analiz ve özeleştiri yoluyla denetim yeteneklerinin geliştirilmesi.

Eğitimin Süresi

5 Gün / 40 Saat

Eğitim İçeriği

 • ISO 45001:2018 Tarafından Tarif Edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 45001:2018 Şartları, İçeriği ve Yorumlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Denetimi
 • Sistem Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Denetim türleri ve şekilleri
 • Denetçi nitelikleri hakkında bilgilendirme
 • Denetim ekibinin oluşturulması ve Yönetimi
 • Denetim Aşamaları ve Kapsamı
 • Denetim Planlanması, gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Denetim soru listesinin hazırlanması ve değerlendirilmesi
 • Denetim raporlanması
 • Denetimde bulunan uygunsuzlukların kaydedilmesi ve sunulması
 • Açılış ve kapanış toplantıları
 • Denetim raporları
 • Simultane denetimin gerçekleştirilmesi
 • Denetçi sınavı

Hedef Kitle

Kuruluşlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Yürütülmesinde Görev Alan Çalışanlar, Denetçiler ve Denetçi Adayları, Danışmanlar

Eğitimin Amacı

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin amaç ve yararları ile ISO 14001, ISO 14000 rehber standartları ve yasal mevzuat ile bağlantısının anlaşılması, ISO 14001:2015 Standardı’na uygun Çevre Yönetim Sistemleri belgelendirmesi yapan denetim kuruluşlarının ilkeleri doğrultusunda katılımcıların bakış açılarının geliştirilmesi, denetimle ilgili önemli ilkelerin anlatılarak, denetçinin etkin değerlendirme yapabilmesi için gerekli olan denetim tekniklerinin verilmesi, analiz ve özeleştiri yoluyla denetim yeteneklerinin geliştirilmesi.

Eğitimin Süresi

5 Gün / 40 Saat

Eğitim İçeriği

 • ISO 14001:2015 Tarafından Tarif Edilen Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 14001:2015 Şartları, İçeriği ve Yorumlanması
 • Çevre Yönetim Sistemi Denetimi
 • Sistem Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Denetim türleri ve şekilleri
 • Denetçi nitelikleri hakkında bilgilendirme
 • Denetim ekibinin oluşturulması ve Yönetimi
 • Denetim Aşamaları ve Kapsamı
 • Denetim Planlanması, gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Denetim soru listesinin hazırlanması ve değerlendirilmesi
 • Denetim raporlanması
 • Denetimde bulunan uygunsuzlukların kaydedilmesi ve sunulması
 • Açılış ve kapanış toplantıları
 • Denetim raporları
 • Simultane denetimin gerçekleştirilmesi
 • Denetçi sınavı

Hedef Kitle

Kuruluşlarda Çevre Yönetim Sistemleri’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticilerin Çevre Yönetim Sistemi’ni Süreç Bazlı Denetim Metoduyla Geliştirmek İsteyen Profesyoneller, Denetçiler ve Denetçi Adayları, Danışmanlar

Eğitimin Amacı

Kuruluşların gıda güvenliği açısından kendi iç denetim sistemlerinin etkinliğini artıracak denetçilerin yetiştirilmesi, tedarikçi / taşeron denetimlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tedarik zincirinin istenilen nitelikte işlemesinin sağlanması, 3. taraf belgelendirme kuruluşlarının denetçileri ile aynı bakış açısı ve bilgi seviyesinin paylaşılması, belgelendirme kuruluşlarında çalışabilecek profesyonel Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi denetçilerinin yetiştirilmesi.

Eğitimin Süresi

5 Gün / 40 Saat

Eğitim İçeriği

 • Gıda Güvenliği Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
 • ISO 22000:2018 Standardı Tarafından Tarif Edilen Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 22000:2018 Şartları, İçeriği ve Yorumlanması
 • Sistem Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • Farklı Gıda Güvenliği Standartlarının Yorumlanması
 • Akreditasyon ve Denetçi Onayı Süreçleri Hakkında Bilgilendirme
 • Mevzuat-Kanun-HACCP-ISO 22000 İlişkisinin Açıklanması
 • Denetim türleri ve şekilleri
 • Denetçi nitelikleri hakkında bilgilendirme
 • Denetim ekibinin oluşturulması ve Yönetimi
 • Denetim Aşamaları ve Kapsamı
 • Denetim Planlanması, gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Denetim soru listesinin hazırlanması ve değerlendirilmesi
 • Denetim raporlanması
 • Denetimde bulunan uygunsuzlukların kaydedilmesi ve sunulması
 • Açılış ve kapanış toplantıları
 • Denetim raporları
 • Simultane denetimin gerçekleştirilmesi
 • Denetçi sınavı

Hedef Kitle

Kuruluşlarda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Yürütülmesinde Görev Alan Çalışanlar Denetçiler ve Denetçi Adayları, Danışmanlar

Eğitimin Amacı

Denetim, tüm yönetim sistemlerinin başarısı için şarttır. Bu, özellikle bilgi toplumu çağındaki kurumların, şirketlerin, örgütlerin; bilgi, verilerin güvenliğinin yeterli şekilde sağlatılması, ilgili bilgi işleme ve bilginin yönetimi süreçlerinin ne kadar güvenli olduğunun etkin ve resmi denetimleri için oldukça hayati bir unsurdur. Bilginin güvenliğinin sağlatılması ve bunun uluslararası standartlarda doğru ve etkin şekilde denetim gereksinimi beraberinde ağır sorumluluklar, zorlu engeller ve karmaşık sorunlar getirir. Bu beş günlük yoğun kurs sayesinde katılımcılar, ISO 27001:2013 için yeterlilik sürecine hazırlanır ve belgelendirme kuruluşları için nasıl denetim yapacaklarına dair eğitim görürler. ISO 27001:2013 e uygun denetimleri nasıl yürütüp yönetecekleri ve denetim ekiplerine nasıl liderlik ederek standartlara uygun baş denetçilik yapacaklarını öğrenirler.

Eğitimin Süresi

5 Gün / 40 Saat

Eğitim İçeriği

 • Bilgi Güvenliği Temel Kavramları ve Bilgi Güvenliğinin Önemi
 • ISO/IEC 27001:2013 BGYS Standardı Özeti
 • Güvenlik Tehditleri ve İncelenebilirlikleri
 • Güvenlik Risklerinin Yönetimi
 • Güvenlik Kontrollerinin Seçimi
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Denetimi
 • Denetim türleri ve şekilleri
 • Denetçi nitelikleri hakkında bilgilendirme
 • Denetim ekibinin oluşturulması ve Yönetimi
 • Denetim Aşamaları ve Kapsamı
 • Denetim Planlanması, gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Denetim soru listesinin hazırlanması ve değerlendirilmesi
 • Denetim raporlanması
 • Denetimde bulunan uygunsuzlukların kaydedilmesi ve sunulması
 • Açılış ve kapanış toplantıları
 • Denetim raporları
 • Simultane denetimin gerçekleştirilmesi
 • Denetçi sınavı

Hedef Kitle

Kuruluş İçinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini Süreç Bazlı Denetim Metoduyla Geliştirmek İsteyen Profesyoneller, ISO 27001:2013’e Uygun Resmi Bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Kurmak İsteyen Yöneticiler ve İlgili Diğer Yetkililer

Eğitimin Amacı

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Standardı’nın bağımsız tetkiki ile ilgili prensipleri ve uygulamaları açıklamak ve katılımcılara bir tetkik programının yönetilmesinden tetkik sonuçlarının raporlanmasına kadar tüm tetkik prosesi aktarmak.

 

Eğitimin Süresi

5 Gün / 40 Saat

Eğitim İçeriği

 • Enerji yönetimin temelleri
 • Bir Enerji Yönetim Sistemi’nin amacı
 • Tetkikçi gözüyle ISO 50001:2018 Standardı’nın şartları
 • Enerji Yönetim Sistemi ile güncel mevzuat ve uygulama arasında bilgi bağ
 • Enerji Yönetim Sistemi’nin diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu
 • Denetim türleri ve şekilleri
 • Denetçi nitelikleri hakkında bilgilendirme
 • Denetim ekibinin oluşturulması ve Yönetimi
 • Denetim Aşamaları ve Kapsamı
 • Denetim Planlanması, gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Denetim soru listesinin hazırlanması ve değerlendirilmesi
 • Denetim raporlanması
 • Denetimde bulunan uygunsuzlukların kaydedilmesi ve sunulması
 • Açılış ve kapanış toplantıları
 • Denetim raporları
 • Simultane denetimin gerçekleştirilmesi
 • Denetçi sınavı

Hedef Kitle

Enerji Yöneticileri, Uygunluk Yöneticileri, Yönetim Temsilcileri, ISO 50001:2018 Standardı için üçüncü taraf denetçi olmak isteyenler

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, “BRCGS Gıda Güvenliği için  Küresel Standardı” gereklilikleri ile Gıda Mevzuatı konularında bilgilendirmek ve 3. Taraf denetim gerekliliklerini kavramış, etkin bir şekilde denetim gerçekleştirebilecek ve raporlayabilecek denetçiler yetiştirmek.

Eğitimin Süresi

5 Gün / 40 Saat

Eğitim İçeriği

“BRCGS Gıda Güvenliği için Global Standardı” ve Kapsamı Nedir?

Gıda Güvenliği Standartları’nın Gelişimi, Amacı ve Faydaları

BRCGS Gıda Güvenliği için Global Standart Şartlarının Yorumlanması

Belgelendirme Dereceleri

Belgelendirme Süreci

Denetim Planlaması, Uygulaması ve Raporlaması

Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları

Denetçilerin Özellikleri ve Denetim Teknikleri

Takip Denetimleri

Denetimde İletişim

İnteraktif çalıştaylar, vaka çalışmaları

Rol Oyunu çalışmaları

Hedef Kitle

BRCGS Yönetim sistemini ve denetim sürecini daha detaylı anlamak isteyen üretici ve danışman firma firma çalışanları, BRC Baş Denetçisi olmak isteyenler.

Copyright ©2023 - USB Certification Denetim Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

Bizimle iletişime geçin.

Şu an burada değiliz. Ama bize bir e-posta gönderebilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapacağımıza söz veriyoruz.

Gönderiliyor
×

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?