Eğitimin Amacı

Katılımcılara ISO 14001:2015 Standardının temel yapısını tanıtarak katılımcıların ISO 14001:2015 Standardı ve standart gerekliliklerine göre Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulması ve sürdürülmesi, çevre ile ilgili yerel düzenlemeler ve diğer yönetim sistemleri ile uyumu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

Neden Çevre Yönetim Sistemi?

Genel Çevre Kavramları

Çevre Yönetim Sistemleri ve ISO 14001:2015 Standardının Tanıtımı

Standart Maddelerinin Açıklanması ve Yorumlanması

Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyonunun Uygulamalı Olarak Anlatılması

Kalite Yönetim Sisteminin Çevre Yönetim Sistemleri ile Entegrasyonu

Sistem Kurma ve Belgelendirme

Eğitimler uygulamalı ve çeşitli örnek dokümanların incelenmesi şeklinde yapılacaktır. Grup çalışmaları ile eğitimler desteklenecektir.

Hedef Kitle

Çevre Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Üst Ve Orta Kademe Yöneticiler, Çevre Yönetim Sistemi’nin Yürütülmesinde Görev Alan Çalışanlar

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistem Standardı’na göre iç denetim teknikleri, Çevre Mevzuatı konularında bilgilendirmek ve denetim gerekliliklerini kavramış, etkin bir şekilde denetim gerçekleştirebilecek denetçiler yetiştirmektir.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

ISO 14001:2015 Standardının Gelişimi ve Temel Gereksinimleri

Denetim Nedir? Niçin Uygulanır?

Çevre Denetimleri’nin Faydaları

ISO 19011 Standardının Tanıtımı

Çevre Mevzuatı

Denetim Planlaması, Uygulaması ve Raporlaması

Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları

Denetçilerin Özellikleri ve Denetim Teknikleri

Takip Denetimleri

Denetimde İletişim

Hedef Kitle

Çevre Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, İç Denetçi Adayları

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, yürürlükte bulunan Türk Çevre Mevzuatı içerisinde yer alan çevre kanunu, temel yönetmelikleri; amaçları, kapsamları, tanımları, ilkeleri, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları ve ayrıca Türk Çevre Mevzuatı dışında ancak Çevre Yönetim Sistemi’nde dikkate alınması gerekli diğer yükümlülükler hakkında bilgilendirmek.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

Çevre Kavramlarına Giriş

Ülkemizde Çevre Mevzuatının Tarihçesi

Çevre ile İlgili Yasa, Yönetmelikler ve Gerekleri

ISO 14001:2015 Standardının Yasa ve Mevzuatlarla ilgili Bağlantıları

Pratik Uygulamalar

Hedef Kitle

Çevre Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, Çevre Mevzuatının Takibi ve Uygulanmasında Görev Alacak Çalışanlar, Yönetmelikler ve Gerekleri Hakkında Bilgi Sahibi Olmak İsteyen Çalışanlar

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulması ve uygulanmasında önemi büyük olan çevre boyutu belirleme ve çevre etki değerlendirme analizleri ile ilgili dikkat edilmesi gerekli noktalar hakkında bilgilendirerek kendi firma faaliyetlerine göre grup çalışması yapılarak bu analizleri yapabilmelerini sağlamak.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

Çevre Boyutları Nelerdir?

Çevre Boyut Analizi ve Çevre Etkilerinin Değerlendirme Yöntemleri

Firma Çevre Boyutlarının Uygulamalı Olarak Belirlenmesi

Seçilen Yöntemlerle İlgili Uygulama Yapılması

Grup Çalışmaları

Hedef Kitle

Çevre Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, Çevre Yönetim Sistemi Kurulması Çalışmalarında Yer Alan Sistem Kurucuları

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hakkında bilgilendirmek ve gerekliliklerini kavramış ve etkin bir şekilde Atık Yönetim Planı ile Atık Beyan Formu düzenleyebilecek personel yetiştirmektir.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Atık Üreticilerinin Yükümlülükleri

Atık Beyan Formu’nun Hazırlanması

Atık Yönetim Planı Hazırlanması

Türlerine Göre Atık Kaynaklarının Belirlenmesi

Atık Kaynaklarının Gösterildiği İş Akım Şemasının Hazırlanması

Proses ve Atık Oluşumunun Anlatıldığı Metnin Hazırlanması

Tehlikeli Atık Listesinin Hazırlanması

Üç Yıllık Tahmini Planın Hazırlanması

Bertaraf / Geri Kazanıma Gönderilen Atıkların Gönderildiği Tesisler ile İlgili Bilgilerin Dokümante Edilmesi

Hedef Kitle

Çevre Yönetim Sistemi’ni idare eden yöneticiler, Firmaların Atık Yönetim Planını hazırlamakla görevli personel, Çevre Mühendisleri.

Copyright ©2023 - USB Certification Denetim Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

Bizimle iletişime geçin.

Şu an burada değiliz. Ama bize bir e-posta gönderebilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapacağımıza söz veriyoruz.

Gönderiliyor
×

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?