GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. Uluslararası İyi Tarım Uygulamaları Standardı, Avrupa Perakendecileri Tarım Ürünleri Çalışma Grubu’nun, İyi Tarım Uygulamaları (GAP: Good Agriculture Practice) protokolüdür. Bu protokole ilişkin çalışmaların yapılabilmesi için 1999 yılında, kar amacı gütmeyen, merkezi Almanya’da olan özel bir dernek kurulmuştur. Bu derneğin amacı, büyük perakendecilerin, kendi toplumlarının sağlıklı tarım ürünü tüketimini sağlayabilmeleri için, kendi ülkelerinde yetişen ve dışarıdan ithal edilen tarım ürünlerinde aranan minimum standartları yeni bir düzenleme yaparak belirlemektir.GLOBALG.A.P. belgesi alan üretici kuruluş ya da firmalar, bu düşünceden yola çıkarak, ürettikleri tarım ürünlerinin daha kaliteli olmasını , ürettiği ve ihracat yaptıkları ülke pazarlarında öncelikli olmalarını sağlarlar. Özellikle son yıllarda ülkemizde tarım ürünleri ihracatında tarımsal ilaç kalıntıları bakımından önemli sorunlar yaşanmıştır. Bu durum, Türk tarım ürünlerinin imajını olumsuz yönde etkilemiş, olup yurtdışına ihraç edilen pek çok ürünümüz geri dönmüştür. GLOBALG.A.P. belgesi, bu tip olumsuzluklarla karşılaşma riskini ortadan kaldırdığı için pek çok üretici firma tarafından tercih edilmeye başlanmış ve Türkiye için önemli bir adım atılmıştır.

GLOBALG.A.P.; tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemler olarak tanımlanmaktadır. GLOBALG.A.P. ile üreticilerin kazancı ve rekabet gücü arttığı gibi tüketicilerin sağlığı da korunmaktadır.

GLOBALG.A.P. sertifikası alan bir üretici / firma;

  • İnsan sağlığına zararlı; kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kalıntılar içermeyen,
  • Çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden,
  • Üretim sırasında, üretimde çalışanları ve çevredeki canlıları olumsuz olarak etkilemeden,
  • Tarımsal mevzuatlara uygun üretim yaptığını belgelemiş olur.

Şu an birçok ülke, GLOBALG.A.P. belgesi olmayan üreticilerden yaş meyve sebze almamaktadır. Bu amaçla, yaş meyve sebze üretip bunları özellikle ihracat ile yüksek değer ile değerlendirmek isteyen üretici ve yaş meyve sebze ihracat firmaları bu belgeyi mutlaka almalıdır.

GLOBALG.A.P. Sertifikası; tarımsal üretim yapan ve bu sertifika için başvuruda bulunan ve yapılan denetimler sonucu, GLOBALG.A.P. Standardı’na uygun üretim yaptığına karar verilen üreticinin/üretici gruplarının sertifikalandırmak üzere başvurduğu ürüne/ürünlere verilir.

GRASP

İyi Tarım Uygulamaları yalnızca ürünlerle değil insanlarla da ilgilidir.

Bu nedenle GLOBALG.A.P. üyeleri GRASP’ı geliştirmişlerdir. GRASP, GLOBALG.A.P. Sosyal Uygulamalarda Risk Değerlendirilmesi’nin (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice) kısaltmasıdır. GRASP, çiftlikteki sosyal uygulamaları değerlendirmek üzere geliştirilen, işçi sağlığı, güvenliği ve refahının belirli yönlerini ele alan, gönüllü kullanıma hazır bir modüldür.

GRASP, GLOBALG.A.P. Belgelendirmesi’nin sosyal yönünü tamamlamak amacıyla tasarlanmıştır. GRASP, GLOBALG.A.P. denetimleri ile birlikte değerlendirilebilir. GRASP onaylı belgelendirme kuruluşu, üretim tesislerinin GRASP denetimlerini yapar. Değerlendirme sonuçları daha sonra uygunluk seviyesini gösteren GLOBALG.A.P. veritabanına yüklenir ve sonrasında bu sonuçlar erişim sağlanmış olan tedarik zinciri ortakları ve alıcılar için görünür olur.

GRASP değerlendirmesi 1 yıl için geçerlidir ve denetimler yıllık olarak yapılmaktadır.

GRASP, üreticilerin kendi çiftliklerinde iyi bir sosyal yönetim sistemi kurmalarına yardımcı olur. Alıcılara ek güvence sunar. Ayrıca çiftliğin en önemli kaynaklarından biri olan “insan”ın korunmasına yardımcı olur.

Türkiye’de GRASP vermeye yetkili ilk kuruluş olarak hizmet vermekteyiz.

* USB Certification, GLOBALG.A.P. ve GRASP hizmetlerini uzman denetçi ekibi ile Q-CHECK adına sağlar.

Belgelendirme başvurusunda bulunmak için aşağıdaki başvuru formlarını doldurup bizlere info@usbcertification.com adresi üzerinden iletebilirsiniz:

GLOBALG.A.P. belgelendirme başvurusunda bulunmak için;

Q.ggp.P11.21.v5_GLOBALGAP_Application

GRASP başvurusunda bulunmak için;

Q.ggp.P11.25.v1_GLOBALGAP_Application GRASP

Copyright ©2023 - USB Certification Denetim Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

Bizimle iletişime geçin.

Şu an burada değiliz. Ama bize bir e-posta gönderebilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapacağımıza söz veriyoruz.

Gönderiliyor
×

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?