ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Kuruluşların en önemli sorumluluklarından biri olan insan kaynakları sorunları, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araç durumuna gelmiştir. İSG Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımının sağlanması temel amaçtır.

ISO 45001 İŞ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygulayan kuruluşlarda;

 • İş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği yapılan, iş sağlığı ve güvenliği risk analizinde tespit edilen risklerin sistematik bir yaklaşımla belirlendiğinin ve belirlenen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınarak kazaların asgari seviyeye indirilmesinin,
 • Yasalara uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirilmesinin,
  Uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin uygun çalışanlara verildiğinin,
 • Standardın gereği iş güvenliği ile ilgili; acil durumlara hazırlıklı olduğunun ve faaliyetlerini denetleyerek yaptıklarını gözden geçirdiğinin ve dokümante edildiğinin,
 • Kurum içinde yetki ve sorumluluklarını belirlendiğinin,
  İş kanunları ile iş sağlığı güvenliği konularındaki yasa ve yönetmeliklere tam olarak uyulduğunun,
 • İş kazalarını azaltıldığının ve güvenli iş ortamının oluşturulduğunun,
 • Sürekli gelişmenin ve verimliliğin,
 • Resmî kurumlar karşısında, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığının,
  kazalar ve hastalıklar nedeni ile üretimin durmasının veya yavaşlamasının önlenerek, telafi giderlerinin ceza ve tazminatlar ile ilgili risklerin azaltılmasının,

sağlanması amaçlanmaktadır.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı denetimleri, ulusal ve uluslararası temsilciliklerimizin belgelendirme sürecine uygun olarak iki aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşamada denetim planlamasına odaklanılır ve organizasyonun denetim için hazır olup olmadığı değerlendirilir. İkinci aşamada ise İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin nasıl tesis edildiği ve uygulandığı denetlenir.

USB Certification olarak; uzman eğitmen ve denetçi kadromuz ile ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimlerini ve denetimlerini gerçekleştirmekteyiz.

×