Kalite Politikaları

USB Certification bünyesinde kaliteyi yönetmek için kurulan sistem hem kalite hem iş hedeflerini karşılamadaki başarımızın temelini oluşturmaktadır. USB Certification’ın, müşteriyle mutabakata varılan zaman dilimi içerisinde hizmet sunmak amacıyla politikaları ve stratejik hedefleri bulunmaktadır. İtibarımız, süreçlerin ve Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanmasına ve sürekli iyileştirilmesine aktif katılım yoluyla etkili hizmetler sunarak, Saygı, Gizlilik, Tarafsızlık ve Bağımsızlık değerlerimize bağlı kalarak ve ayrıca güvenli, sağlıklı ve çevre dostu bir ortamda faaliyet göstererek sürdürülmektedir.
Laboratuvarımızın kalite politikası USB Certification’ın genel politikası ile uyumlu olarak müşterilerine kesin, güvenilir ve zamanında analiz hizmeti sunmaktır. Analiz hizmetlerimizde yüksek kaliteyi sağlamak amacıyla üst yönetim, TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına uygun bir sistem uygulayarak yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmektedir. Testler ve analizler belirtilen yöntemlere ve müşteri gereksinimlerine uygun olarak gerçekleştirilir.
×