Katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini anlatarak katılımcıları, şirketlerinde kalite yönetim sistemi kurulumu sırasında nasıl bir yol izleyecekleri ve şirketlerine özgün sistemi nasıl kuracakları konusunda bilgilendirmek.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

Kalite Tanımı ve Tarihçesi

Genel Kalite Kavramları

Kalite Sistemleri ve ISO 9001:2015 Standardı’nın Tanıtımı

Standard Maddelerinin Açıklanması ve Yorumlanması

Sistemin Korunması ve Geliştirilmesi

Kalite Sistem Dokümantasyonunun Uygulamalı Olarak Anlatılması

ISO 9001: 2015 Belgelendirme Süreci

Eğitimler uygulamalı ve çeşitli örnek olayların ve sorunların katılımcılar ile birlikte tartışmalı olarak incelenmesi şeklinde yapılacaktır. Grup çalışmaları ile eğitimler desteklenecektir.

Hedef Kitle

Kalite yönetim sisteminin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, sistemin kurulmasını ve sürekliliğini sağlayan tüm çalışanlar

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı’na göre iç denetim teknikleri ve süreç bazlı kalite sistem denetimi konularında bilgilendirmek ve denetim gerekliliklerini kavramış ve etkin bir şekilde denetim gerçekleştirebilecek denetçiler yetiştirmek.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • ISO 9001:2015 Standardı’ nın Gelişimi ve Temel Gereksinimleri
 • Denetim Nedir? Niçin Uygulanır?
 • Kalite Denetimleri’nin Faydaları
 • ISO 19011 Standardının Tanıtımı
 • Süreç Bazlı Kalite Sistem Denetimi
 • Denetim Planlaması, Uygulaması ve Raporlaması
 • Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları
 • Denetçilerin Özellikleri ve Denetim Teknikleri
 • Takip Denetimleri
 • Denetimde İletişim

Hedef Kitle

Kalite Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, Çalışanlar ve İç Denetçi Adayları

Eğitimin Amacı

Kurumlarda uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemleri’nin, sadece uygunluğunun değil, süreç yönetiminin ve süreçlerin sürekli gelişiminin izlenmesini sağlamak amacıyla çeşitli tekniklerin ve araçların katılımcılarla paylaşılması.
Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • Süreç Yaklaşımı
 • Örneklerle Süreç Denetimi Planlama
 • Süreç Yaklaşımıyla Denetim
 • Denetim Kaplumbağa Şeması (Süreç Basamakları ve Bu Basamakların Birbiriyle İlişkileri)
 • Örneklerle, Sorularla ve Takip Edilen Yollarla Süreç Yaklaşımı Denetimi
 • Örnek Senaryolar

Hedef Kitle

Yönetim Sistemleri’nin Etkin Kurulmasını ^ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, Yönetim Sistemleri’ni Süreç Bazlı Denetim Metoduyla Geliştirmek İsteyen Profesyoneller, Denetçiler ve Denetçi Adayları, Danışmanlar

Eğitimin Amacı

Katılımcılara, Kalite Yönetimi’nin araç ve metotlarını uygulamalı örneklerle tanıtmak, Kalite Yönetimi’nin araç ve metotlarını uygulamalarını sağlayarak Kalite Yönetim Sistemi’ni değerlendirebilmelerini ve daha etkin ve verimli yönetebilmelerini sağlamak

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • Kalite Yönetiminin Yapı Taşları
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Yönetimin Sorumluluğu
 • Hedeflerle Yönetim
 • Çalışanların Katılımı
 • Müşteri / Tedarikçi İlişkileri
 • Süreç Yönetimi – Süreç Performansı
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Sürekli İyileştirme Süreci
 • Kalite Yönetimi Araç ve Metotları
 • Karar Verme Süreci
 • Yaratıcı Araçlar
 • 7 Araç
 • 7 Yeni Araç
 • Kalite Fonksiyon Açılımı (QFD)
 • Hata-Türleri-Etki-Analizi (FMEA)
 • Poka Yoke
 • Kıyaslama (Benchmarking)

Hedef Kitle

Tüm çalışanlar

Katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini anlatarak katılımcıları, şirketlerinde Kalite Yönetim Sistemi kurulumu sırasında nasıl bir yol izleyecekleri ve şirketlerine özgün sistemi nasıl kuracakları konusunda bilgilendirmek.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • Kalite Tanımı ve Tarihçesi
 • Genel Kalite Kavramları
 • Kalite Sistemleri ve ISO 9001:2015 Standardı’nın Tanıtımı
 • Standard Maddelerinin Açıklanması ve Yorumlanması
 • Sistemin Korunması ve Geliştirilmesi
 • Kalite Sistem Dokümantasyonunun Uygulamalı Olarak Anlatılması
 • ISO 9001: 2015 Belgelendirme Süreci

Eğitimler uygulamalı ve çeşitli örnek olayların ve sorunların katılımcılar ile birlikte tartışmalı olarak incelenmesi şeklinde yapılacaktır. Grup çalışmaları ile eğitimler desteklenecektir.

Hedef Kitle

Kalite Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, Sistemin kuulmasını ve sürekliliğini sağlayan tüm çalışanlar

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı’na göre iç denetim teknikleri ve süreç bazlı kalite sistem denetimi konularında bilgilendirmek ve denetim gerekliliklerini kavramış ve etkin bir şekilde denetim gerçekleştirebilecek denetçiler yetiştirmek.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • ISO 9001:2015 Standardı’ nın Gelişimi ve Temel Gereksinimleri
 • Denetim Nedir? Niçin Uygulanır?
 • Kalite Denetimleri’nin Faydaları
 • ISO 19011 Standardının Tanıtımı
 • Süreç Bazlı Kalite Sistem Denetimi
 • Denetim Planlaması, Uygulaması ve Raporlaması
 • Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları
 • Denetçilerin Özellikleri ve Denetim Teknikleri
 • Takip Denetimleri
 • Denetimde İletişim

Hedef Kitle

Kalite Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, Çalışanlar ve İç Denetçi Adayları

Eğitimin Amacı

Kurumlarda uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemleri’nin, sadece uygunluğunun değil, süreç yönetiminin ve süreçlerin sürekli gelişiminin izlenmesini sağlamak amacıyla çeşitli tekniklerin ve araçların katılımcılarla paylaşılması.
Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • Süreç Yaklaşımı
 • Örneklerle Süreç Denetimi Planlama
 • Süreç Yaklaşımıyla Denetim
 •    Denetim Kaplumbağa Şeması (Süreç Basamakları ve Bu Basamakların Birbiriyle İlişkileri)
 •    Örneklerle, Sorularla ve Takip Edilen Yollarla Süreç Yaklaşımı Denetimi
 • Örnek Senaryolar

Hedef Kitle

Yönetim Sistemleri’nin Etkin Kurulmasını ^ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, Yönetim Sistemleri’ni Süreç Bazlı Denetim Metoduyla Geliştirmek İsteyen Profesyoneller, Denetçiler ve Denetçi Adayları, Danışmanlar

Eğitimin Amacı

Katılımcılara, Kalite Yönetimi’nin araç ve metotlarını uygulamalı örneklerle tanıtmak, Kalite Yönetimi’nin araç ve metotlarını uygulamalarını sağlayarak Kalite Yönetim Sistemi’ni değerlendirebilmelerini ve daha etkin ve verimli yönetebilmelerini sağlamak

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • Kalite Yönetiminin Yapı Taşları
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Yönetimin Sorumluluğu
 • Hedeflerle Yönetim
 • Çalışanların Katılımı
 • Müşteri / Tedarikçi İlişkileri
 • Süreç Yönetimi – Süreç Performansı
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Sürekli İyileştirme Süreci
 • Kalite Yönetimi Araç ve Metotları
 • Karar Verme Süreci
 • Yaratıcı Araçlar
 • 7 Araç
 • 7 Yeni Araç
 • Kalite Fonksiyon Açılımı (QFD)
 • Hata-Türleri-Etki-Analizi (FMEA)
 • Poka Yoke
 • Kıyaslama (Benchmarking)

Hedef Kitle

Tüm çalışanlar

Katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini anlatarak katılımcıları, şirketlerinde Kalite Yönetim Sistemi kurulumu sırasında nasıl bir yol izleyecekleri ve şirketlerine özgün sistemi nasıl kuracakları konusunda bilgilendirmek.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • Kalite Tanımı ve Tarihçesi
 • Genel Kalite Kavramları
 • Kalite Sistemleri ve ISO 9001:2015 Standardı’nın Tanıtımı
 • Standard Maddelerinin Açıklanması ve Yorumlanması
 • Sistemin Korunması ve Geliştirilmesi
 • Kalite Sistem Dokümantasyonunun Uygulamalı Olarak Anlatılması
 • ISO 9001: 2015 Belgelendirme Süreci

Eğitimler uygulamalı ve çeşitli örnek olayların ve sorunların katılımcılar ile birlikte tartışmalı olarak incelenmesi şeklinde yapılacaktır. Grup çalışmaları ile eğitimler desteklenecektir.

Hedef Kitle

Kalite Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, Sistemin kuulmasını ve sürekliliğini sağlayan tüm çalışanlar

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı’na göre iç denetim teknikleri ve süreç bazlı kalite sistem denetimi konularında bilgilendirmek ve denetim gerekliliklerini kavramış ve etkin bir şekilde denetim gerçekleştirebilecek denetçiler yetiştirmek.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • ISO 9001:2015 Standardı’ nın Gelişimi ve Temel Gereksinimleri
 • Denetim Nedir? Niçin Uygulanır?
 • Kalite Denetimleri’nin Faydaları
 • ISO 19011 Standardının Tanıtımı
 • Süreç Bazlı Kalite Sistem Denetimi
 • Denetim Planlaması, Uygulaması ve Raporlaması
 • Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları
 • Denetçilerin Özellikleri ve Denetim Teknikleri
 • Takip Denetimleri
 • Denetimde İletişim

Hedef Kitle

Kalite Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, Çalışanlar ve İç Denetçi Adayları

Eğitimin Amacı

Kurumlarda uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemleri’nin, sadece uygunluğunun değil, süreç yönetiminin ve süreçlerin sürekli gelişiminin izlenmesini sağlamak amacıyla çeşitli tekniklerin ve araçların katılımcılarla paylaşılması.
Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • Süreç Yaklaşımı
 • Örneklerle Süreç Denetimi Planlama
 • Süreç Yaklaşımıyla Denetim
 •    Denetim Kaplumbağa Şeması (Süreç Basamakları ve Bu Basamakların Birbiriyle İlişkileri)
 •    Örneklerle, Sorularla ve Takip Edilen Yollarla Süreç Yaklaşımı Denetimi
 • Örnek Senaryolar

Hedef Kitle

Yönetim Sistemleri’nin Etkin Kurulmasını ^ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, Yönetim Sistemleri’ni Süreç Bazlı Denetim Metoduyla Geliştirmek İsteyen Profesyoneller, Denetçiler ve Denetçi Adayları, Danışmanlar

Eğitimin Amacı

Katılımcılara, Kalite Yönetimi’nin araç ve metotlarını uygulamalı örneklerle tanıtmak, Kalite Yönetimi’nin araç ve metotlarını uygulamalarını sağlayarak Kalite Yönetim Sistemi’ni değerlendirebilmelerini ve daha etkin ve verimli yönetebilmelerini sağlamak

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • Kalite Yönetiminin Yapı Taşları
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Yönetimin Sorumluluğu
 • Hedeflerle Yönetim
 • Çalışanların Katılımı
 • Müşteri / Tedarikçi İlişkileri
 • Süreç Yönetimi – Süreç Performansı
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Sürekli İyileştirme Süreci
 • Kalite Yönetimi Araç ve Metotları
 • Karar Verme Süreci
 • Yaratıcı Araçlar
 • 7 Araç
 • 7 Yeni Araç
 • Kalite Fonksiyon Açılımı (QFD)
 • Hata-Türleri-Etki-Analizi (FMEA)
 • Poka Yoke
 • Kıyaslama (Benchmarking)

Hedef Kitle

Tüm çalışanlar

Katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini anlatarak katılımcıları, şirketlerinde Kalite Yönetim Sistemi kurulumu sırasında nasıl bir yol izleyecekleri ve şirketlerine özgün sistemi nasıl kuracakları konusunda bilgilendirmek.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • Kalite Tanımı ve Tarihçesi
 • Genel Kalite Kavramları
 • Kalite Sistemleri ve ISO 9001:2015 Standardı’nın Tanıtımı
 • Standard Maddelerinin Açıklanması ve Yorumlanması
 • Sistemin Korunması ve Geliştirilmesi
 • Kalite Sistem Dokümantasyonunun Uygulamalı Olarak Anlatılması
 • ISO 9001: 2015 Belgelendirme Süreci

Eğitimler uygulamalı ve çeşitli örnek olayların ve sorunların katılımcılar ile birlikte tartışmalı olarak incelenmesi şeklinde yapılacaktır. Grup çalışmaları ile eğitimler desteklenecektir.

Hedef Kitle

Kalite Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, Sistemin kuulmasını ve sürekliliğini sağlayan tüm çalışanlar

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Standardı’na göre iç denetim teknikleri ve süreç bazlı kalite sistem denetimi konularında bilgilendirmek ve denetim gerekliliklerini kavramış ve etkin bir şekilde denetim gerçekleştirebilecek denetçiler yetiştirmek.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • ISO 9001:2015 Standardı’ nın Gelişimi ve Temel Gereksinimleri
 • Denetim Nedir? Niçin Uygulanır?
 • Kalite Denetimleri’nin Faydaları
 • ISO 19011 Standardının Tanıtımı
 • Süreç Bazlı Kalite Sistem Denetimi
 • Denetim Planlaması, Uygulaması ve Raporlaması
 • Denetçilerin Görev ve Sorumlulukları
 • Denetçilerin Özellikleri ve Denetim Teknikleri
 • Takip Denetimleri
 • Denetimde İletişim

Hedef Kitle

Kalite Yönetim Sistemi’nin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, Çalışanlar ve İç Denetçi Adayları

Eğitimin Amacı

Kurumlarda uygulanmakta olan kalite yönetim sistemlerinin, sadece uygunluğunun değil, süreç yönetiminin ve süreçlerin sürekli gelişiminin izlenmesini sağlamak amacıyla çeşitli tekniklerin ve araçların katılımcılarla paylaşılması.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

Süreç Yaklaşımı

Örneklerle Süreç Denetimi Planlama

Süreç Yaklaşımıyla Denetim

Denetim Kaplumbağa Şeması (Süreç Basamakları ve Bu Basamakların Birbiriyle İlişkileri)

Örneklerle, Sorularla ve Takip Edilen Yollarla Süreç Yaklaşımı Denetimi

Örnek Senaryolar

Hedef Kitle

Yönetim sistemlerinin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, yönetim sistemlerini süreç bazlı denetim metoduyla geliştirmek isteyen profesyoneller, denetçiler ve denetçi adayları, danışmanlar

Eğitimin Amacı

Katılımcılara, Kalite Yönetimi’nin araç ve metotlarını uygulamalı örneklerle tanıtmak, Kalite Yönetimi’nin araç ve metotlarını uygulamalarını sağlayarak Kalite Yönetim Sistemi’ni değerlendirebilmelerini ve daha etkin ve verimli yönetebilmelerini sağlamak

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • Kalite Yönetiminin Yapı Taşları
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Yönetimin Sorumluluğu
 • Hedeflerle Yönetim
 • Çalışanların Katılımı
 • Müşteri / Tedarikçi İlişkileri
 • Süreç Yönetimi – Süreç Performansı
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Sürekli İyileştirme Süreci
 • Kalite Yönetimi Araç ve Metotları
 • Karar Verme Süreci
 • Yaratıcı Araçlar
 • 7 Araç
 • 7 Yeni Araç
 • Kalite Fonksiyon Açılımı (QFD)
 • Hata-Türleri-Etki-Analizi (FMEA)
 • Poka Yoke
 • Kıyaslama (Benchmarking)

Hedef Kitle

Tüm çalışanlar

Copyright ©2023 - USB Certification Denetim Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

Bizimle iletişime geçin.

Şu an burada değiliz. Ama bize bir e-posta gönderebilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapacağımıza söz veriyoruz.

Gönderiliyor
×

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?