Organik Tarımda Geçiş Kısaltması

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve buna dayalı olarak çıkarılan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında kontrol ve sertifikasyon yapan kuruluşlara aşağıdaki konuda bilgilendirme yazışması göndermiştir.

“Yönetmeliğin Organik Bitkisel Üretim Kurallarının belirtildiği 8 inci maddesinin (c) bendinde; “Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya kontrol kuruluşu arazinin önceki yıllardaki kullanım durumu, yapılan uygulamalar, bölgedeki genel durum ve yetiştirilen ürünler, risk durumları, konu ile ilgili müteşebbis kayıtları ve raporlarının incelenmesi neticesinde geçiş sürecini uzatabilir ya da kısaltabilir. Müteşebbis tarafından organik tarım yapılacak alan bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 bölümlerinde yer alan girdiler dışındaki girdilerin geriye dönük olarak en az üç yıl kullanılmadığını resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile belgelendirilmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluş tarafından geçiş süreci maksimum bir yıl kısaltılabilir. Müteşebbis bu belge/belgeleri sözleşme aşamasında yetkilendirilmiş kuruluşa verir…” hükmü bulunmaktadır.

 Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan denetim ve ulaşan şikayetlerde kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının gerekli bilgi ve belgeleri süresinde temin etmeyerek, imzasız olarak veya resmi hüviyeti bulunmayan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerden alınan yazı ile geçiş kısaltmasının uygulandığı, bu durumun mevzuat hükümlere aykırı olduğu tespit edilmiştir.

Bu çerçevede müteşebbislerin resmi kurum ve kuruluşlardan almış oldukları belgeleri sözleşme aşamasında kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna ibraz etmeleri, bu belgelerin sıhhatinin ve doğruluğunun kontrol ve sertifikasyon kuruluşları tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilerek teyit ettirildikten sonra işlem yapılmasını ve buna göre geçiş kısaltması yapılan arazilerin Tarım ve Orman Bakanlığınca takibinin ve izlenebilirliğinin sağlanması için Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS)’nde sözleşme modülündeki bitkisel üretim faaliyetleri ile ilgili arazi ve ürün bilgisi girişinin yapıldığı kısma eklenen geçiş kısaltma bölümünde istenilen bilgilerin girişinin yapılması gerekmektedir.”

Copyright ©2023 - USB Certification Denetim Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

Bizimle iletişime geçin.

Şu an burada değiliz. Ama bize bir e-posta gönderebilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapacağımıza söz veriyoruz.

Gönderiliyor
×

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?