Eğitimin Amacı

Kurumlarda kök neden analizleri ve hatanın belirlenmesi kavramlarını anlamak, hataların azaltılması veya yok edilmesi için bunların uygulanabilirliği konusunda gelişimi sağlamak amacıyla çeşitli tekniklerin ve araçların katılımcılarla paylaşılmasıdır.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • Süreç Yaklaşımı ve Hatalar
 • Kök Nedeni Bulma Yolları
 • Örneklerle Kök Neden Analizi
 • Kök Neden Analizi Sonucu Düzeltici Faaliyetler
 • Kök Neden Analizi Sürecinde Sorulan Sorular
 • Düzeltici Faaliyet ve Önleme Faaliyeti Arasındaki İlişki
 • Düzeltici Faaliyet Soruları
 • Nedenlerin Eksiklikleri
 • Derinlik Analizi

Hedef Kitle

Yönetim Sistemlerinin Etkin Kurulmasını ve Uygulanmasını Sağlayacak Yöneticiler, Denetçiler ve Denetçi Adayları, Danışmanlar

Eğitimin Amacı

5S’in temel kavramlarını ve uygulama adımları.

İşyerinizde; Operasyonel verimlilik, kalite ve moral artışı,İş sağlığı, iş güvenliği ve çevre konularında sistematiklik ve etkinlik, 5S öncesinde ve sonrasındaki etkinlik farklılıkların görülmesi ve ölçülebilmesi,5S denetimleri ve uygulanması, İyileştirme çalışmalarının başlatılması

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • 5S Nedir?
 • 5S ‘in Adımları
 • 5S ve Diğer Yönetim Sistemleri
 • İlk Temizlik ve incelemenin gerçekleştirilmesi
 • Kirlilik Kaynaklarının Belirlenmesi
 • Kirlilik Kaynaklarının İşaretlenmesi
 • Kirlilik Kaynakları için (kir ve toz) karşı tedbirlerin alınması
 • Temizlik Standartlarının Oluşturulması
 • Görsel Standartların Oluşturulması
 • Denetim Sistematiğinin Oluşturulması
 • Tanıma ve Takdir Sistematiğinin Oluşturulması
 • Muda ve Kayıp Türleri
 • Grup Çalışması

Hedef Kitle

Üretim ve Bakım Yöneticileri, Kalite Yöneticileri, Operatörler, Ofis Çalışanları

Eğitimin Amacı

Katılımcıların; problemleri en kısa sürede, doğru, planlı bir şekilde sonuçlandırıp raporlamalarını, kayıt altına almalarını ve yeniden oluşmasını önlemelerini ve grup çalışmalarıyla kendilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • 8D Nedir?
 • 8D Metodolojileri
 • 8D Süreci
 • Grup Çalışması – Durum Senaryoları
 • Grup Çalışması – Sunum ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Hedef Kitle

Kuruluşların kalite, satış, üretim ve AR-GE Departmanları’nda görev alan çalışanlar

Eğitimin Amacı

Katılımcılara, bir üründe/proseste çıkan/çıkabilecek hata türlerini ve nedenlerini tanımlamalarını ve değerlendirmelerini sağlamanın yanı sıra, katılımcılara kuruluşlarındaki ürün / proses geliştirme faaliyetlerinde kişisel verimlerini artırmak ve kaliteli ürünleri daha kısa sürede geliştirebilme olanağı sağlamak.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi) Nedir?
 • Potansiyel Hata Modu Nedir ve Nasıl Belirlenir?
 • Hata Türleri Etki Analizi Uygulama Aşamaları
 • FMEA Çeşitleri
 • Hata Türleri Etki Analizi Örnekleri
 • Grup Çalışmaları
 • Sonuçların Değerlendirilmesi
 • Genel Değerlendirme

Hedef Kitle

Tasarım Mühendisleri, Kalite Mühendisleri, AR-GE bölümünde çalışanlar, Orta Düzey Teknik Yöneticiler

Eğitimin Amacı

Katılımcılara problem çözme teknikleri konusunda yaratıcılık becerilerini kazandırmak.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • TRIZ Nedir?
 • TRIZ’nin Uygulama Alanları
 • TRIZ Tekniğini Kullanarak Problem Çözme Tekniği
 • TRIZ Tablolarının Anlatılması
 • Grup Çalışması

Hedef Kitle

Tüm Kademelerden ve Fonksiyonlardan Şirket Çalışanları

Eğitimin Amacı

Katılımcılara sürekli iyileştirme sürecinin kaynağı olan KAIZEN felsefesini hatırlatarak, gerçekleştirilecek grup çalışmalarıyla işlerinde sürekli iyileştirme yaklaşımıyla problemleri çözmelerini ve kalite/ verimlilik artışını sağlamak.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • KAIZEN Kavramı
 • KAIZEN’in Temel İlkeleri
 • Problem Kontrolü
 • Örneklerle KAIZEN
 • Grup Çalışmaları

Hedef Kitle

Üst Yönetim, Üretim, Mühendislik, Satın Alma ve Kalite Departmanı Yöneticileri

Copyright ©2023 - USB Certification Denetim Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

Bizimle iletişime geçin.

Şu an burada değiliz. Ama bize bir e-posta gönderebilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapacağımıza söz veriyoruz.

Gönderiliyor
×

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?