Eğitimin Amacı

Sağlık sektöründe kalite sistemleri konusunda katılımcıların uygulamalı örnekler ile bilgilendirilmelerini sağlamak ve Kalite Yönetim Sistemi kurulumu sırasında nasıl bir yol izleyecekleri ve şirketlerine özgün sistemi nasıl kuracakları konusunda bilgilendirmek.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • Kalite Tanımı ve Tarihçesi
 • Genel Kalite Kavramları
 • Sağlık Sektöründe Kalite ve Kalite Standartlarının Gelişimi
 • Sağlıkta Kalite Kavramları
 • Sağlıkta Kalite Standartları ve ISO 9001:2015 Standardı’nın Tanıtımı
 • Sağlık Sektörüne Özel Örnekler ile ISO 9001:2015 Standardının Yorumlanması
 • Kalite Sistem Dokümantasyonunun Anlatılması
 • ISO 9001: 2015 Belgelendirme Süreci

Hedef Kitle

Sağlık sektöründe çalışan yöneticiler ve diğer çalışanlar

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, sağlık sektörü uygulanmalarında önemi büyük olan tehlikeleri belirleme ve risk değerlendirme analizleri ile ilgili dikkat edilmesi gerekli noktalar hakkında bilgilendirerek proaktif bir yaklaşım ile tehlikeler oluşmadan önce tedbirlerin alınmasını sağlanmak.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • Sağlık alanında Risk analizi ve Risk Değerlendirme ile İlgili Tanımlar
 • Sağlık Alanında İş Kazaları – Analizler – İstatistikî Veriler
 • Sağlık Alanında Risk Analizleri
 • Tehlike Belirleme ve Risklerin değerlendirilmesi için metodoloji seçimi
 • Tehlikelerin Önem Derecelerinin Belirlenmesi – Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Nereden başlanmalı?
 • Tehlike Belirmede Basit Yöntemler
 • Risk Yönetimi ve Risk Değerlendirme
 • Sağlıkta Risk Yönetiminin Kapsamı
 • Organizasyonlarda Risk Yönetimi ve Görev Dağılımı-Komisyonların Görevleri
 • Hasta Güvenliği Komitesi Görevleri
 • Risk Analiz Değerlendirme Ekibinin oluşturulması
 • Risk Değerlendirme Sırası
 • Risk Değerlendirmede Öncelik Sırası
 • Bir Hastanenin Risk Değerlendirmesindeki Hedefleri
 • Risk Matrisi
 • Risk Değerlendirme Süreci
 • Risk Azaltma Stratejisi
 • Seçilmiş Bir Tehlikenin Risk Analizinin Yapılması

Hedef Kitle

Sektöründe Çalışan Yöneticiler, Hastanelerinde Risk Analizi Yapacak ve Yönetecek Hastane Çalışanları

Eğitimin Amacı

Katılımcıları, sağlıkta kalite yaklaşımının anlaşılması ve uygulanması amacı ile Sağlık Bakanlığı tarafından özel hastanelerde uygulanmak üzere yayınlanmış bulunan, “Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları”nın incelenmesi, dokümantasyon ve alan uygulamalarının değerlendirmesi, analizleri ile dikkat edilmesi gerekli noktalar hakkında bilgilendirerek proaktif bir yaklaşım ile riskler oluşmadan önce tedbirlerin alınmasının sağlanmak.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • Sağlık Alanındaki Yeni Yaklaşımlar
 • Ana Hedefler ve Birim/Bölüm Hedefleri
 • Kurumsal Hizmet Yönetimi
 • Sağlık Hizmetleri Yönetimi
 • Destek Hizmetleri Yönetimi
 • Kod Yönetimi
 • İndikatör Yönetimi ve Analizleri
 • Anket Yönetimi ve Analizleri
 • Öz Değerlendirmelerinin Planlanması ve Gerçekleştirilmesi Analizleri
 • Tatbikatlar (Masa Başı-Hasta Tahliye Tatbikatları-KYO tatbikatı)
 • SDS Kartlarının Hazırlanması
 • Cihaz Sicil Kartları
 • Faaliyetlerin Dönem ve Yıl Sonu Snalizlerin Yapılması ve Üst Yönetime Veri Analizlerinin Sunumu

Hedef Kitle

Sağlık Sektöründe Çalışan Yöneticiler ve Diğer Çalışanlar

Copyright ©2023 - USB Certification Denetim Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

Bizimle iletişime geçin.

Şu an burada değiliz. Ama bize bir e-posta gönderebilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapacağımıza söz veriyoruz.

Gönderiliyor
×

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?