Eğitimin Amacı

GLOBALG.A.P. standardın gereklilikleri, nasıl kurulacağı ve yönetileceği hakkında katılımcıları bilgilendirmek.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • GLOBALG.A.P. Genel Kurallarının Anlatılması
 • GLOBALG.A.P. Seçenek 2 Uygulamalarının Açıklanması
 • GLOBALG.A.P Kontrol Noktalarının açıklanması
 • GLOBALG.A.P. Risk Değerlendirme
 • GLOBALG.A.P. İç Kontrollerin Planlanması / Gerçekleştirilmesi

Hedef Kitle

GLOBALG.A.P.  Belgeleri olan veya almayı düşünen, bu belgenin sorumluluğunu üstlenecek idari ve teknik personel

Eğitimin Amacı

İTU (İyi Tarım Uygulamaları) / GLOBALG.A.P.  Yaş Meyve-Sebze Standartları’nın tanınması, İTU ve GLOBALG.A.P.  Standartları’nın temel noktalarının anlaşılması, belge almak isteyen kuruluşların, belgelendirme kuruluşları ile aynı bakış açısı ve bilgi seviyesini paylaşması.

İTU (İyi Tarım Uygulamaları) / GLOBALG.A.P Yaş meyve sebze standardı kurallarını açıklamak kontrol ve sertifikasyon faaliyeti sırasında sorgulana kontrol noktaları ve kriterlerinin anlaşılmasını sağlamak, kontrol noktaları ile ilgili objektif delilleri tanıtmak.

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • GLOBALG.A.P.  Yaş Meyve-Sebze Üretimi Standartlarına Genel Bakış, Dünyadaki Durumu
 • GLOBALG.A.P.  Yaş Meyve-Sebze Kapsamındaki Ürünler
 • İTU Standardı’nın Tanıtımı, Başvuru ve Tescil
 • İTU ve  GLOBALG.A.P.  Yaş Meyve-Sebze Uygulaması, Maliyeti, Diğer Sistemlerle İlişkileri
 • İTU ve GLOBALG.A.P.  Belgelendirme Süreci
 • İTU ve  GLOBALG.A.P.  Meyve-Sebze Standartları’nın Anlatımı

Eğitimin Amacı

Uluslararası yaş meyve sebze kalite standartlarının daha iyi anlatılması için çeşitli pratik çalışmalar yapılması; uluslararası yaş meyve sebze kalite standartlarının iç denetimlerinin yapılması sırasında dikkat edilmesi gerekenlerin anlatılması ve sürekli iyileşme için düzeltici önleyici faaliyetlerin uygulanmasını anlatarak uygulamaların etkinliğinin artmasını sağlamak.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • Denetim nedir? Niçin uygulanır?
 • ISO 19011 standardının tanıtımı
 • Denetçilerin özellikleri ve denetim teknikleri
 • Zamanlama
 • Hesaplama
 • Denetimlerin uygulanması ve raporlanması
 • Takip denetimleri, düzeltici ve önleyici faaliyetler,
 • Denetimde iletişim
 • Denetim ve vaka çalışmaları
 • Gerçek uygulama örneği fotoğrafları

Hedef Kitle

GLOBALG.A.P. / ITU Belgeleri olan veya almayı düşünen, bu belgenin sorumluluğunu üstlenecek idari ve teknik personel

Eğitimin Amacı

Yaş Meyve Sebze Sektörü’nde mevcut olan tüm kalite belgelerini anlatarak müşteri memnuniyeti, gıda güvenliği, çevre duyarlılığı ve çalışan refahı konularında genel bilgiler aktarmak. Günümüzün en önemli unsurlarından olan risk değerlendirme ve risk yönetimini anlatarak olası risklerin yönetilebilmesini sağlayacak bilgiler vermek.

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 18001:2007, ISO 22000:2005, BRC, IFS, GLOBALG.A.P., TNC, ITU gibi Belgelendirmelerin Tanımı
 • Yaş Meyve Sebze Sektörü için Avantaj Ve Dezavantajları
 • Yaş Meyve Sebze Üretiminde Risk Değerlendirme ve Güvenilir Üretim
 • Sürdürülebilir Tarım ve Sürekli İyileşme

Hedef Kitle

Kalite Sistemleri ve Risk Değerlendirme Konularına İlgi Duyan Herkes, Tarımsal Üretim İşletmelerinin Yöneticileri, İdari ve Teknik Personel, İhracat Şirketlerinin Yöneticileri, İdari ve Teknik Personel, Tarımsal Ürün Pazarlaması Yapan Şirketlerin Yöneticileri, İdari ve Teknik Personel, Ziraat Mühendisleri, Konu ile İlgili Gıda Mühendisleri, Veteriner Hekimler, Halk Sağlığı Uzmanları

Eğitimin Amacı

Tarım sektöründe çevre koruma, atık yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konularının nasıl oluşturulup yönetileceğinin detaylı şekilde anlatılması

Eğitimin Süresi

1 Gün / 8 Saat

Eğitim İçeriği

 • Tarım sektörüne dair Uluslararası Standartlarda Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Konularını İşleyen Maddelerin Detaylı Yorumu, Anlatımı
 • Tarım ve Doğal Yaşam
 • Biyolojik Denge, Biyolojik Mücadele
 • Atık ve Kirlilik
 • İş Sağlığı ve Güvenliği

Hedef Kitle

Tarımsal Üretim İşletmelerinin Yöneticileri, İdari ve Teknik Personel, İhracat Şirketlerinin Yöneticileri, İdari ve Teknik Personel, Tarımsal Ürün Pazarlaması Yapan Şirketlerin Yöneticileri, İdari ve Teknik Personel, Ziraat Mühendisleri,Konu ile İlgili Gıda Mühendisleri, Veteriner Hekimler, Halk Sağlığı Uzmanları

Eğitimin Amacı

Her geçen gün azalan yaşamsal kaynakların (su, toprak, enerji, gıda) sürdürülebilir bir şekilde kullanılması konusunun açıklanması. Tarımsal işletmelerde sürdürülebilirliğin sağlanması için yapılan alternatif uygulamaların açıklanması

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • Tarımda sürdürülebilirlik konusunun açıklanması
 • Son yıllarda sürdürülebilirlik konusunda yapılan projeler
 • Türkiye’de ki önde gelen tarım firmalarının çalışmalarının örneklenmesi

Hedef Kitle

Tarımsal üretim işletmelerinin yöneticileri ve çalışanları

Eğitimin Amacı

Su ürünleri yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları/ GLOBALG.A.P. kurallarını açıklamak, kontrol ve sertifikasyon faaliyeti sırasında sorgulanan kontrol noktaları ve kriterlerinin anlaşılmasını sağlamak, kontrol noktaları ile ilgili objektif delilleri tanıtmak

Eğitimin Süresi

2 Gün / 16 Saat

Eğitim İçeriği

 • Su ürünleri yetiştiriciliği uygulamaları ile ilgili yasal zorunlulukların açıklanması
 • Kontrol noktalarını ve kriterlerinin açıklanması
 • İyi uygulama örnekleri

Hedef Kitle

Tarımsal üretim işletmelerinin yöneticileri ve çalışanları

 

Copyright ©2023 - USB Certification Denetim Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

Bizimle iletişime geçin.

Şu an burada değiliz. Ama bize bir e-posta gönderebilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapacağımıza söz veriyoruz.

Gönderiliyor
×

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?