Dernekler ve Üyelikler

Dernekler ve Üyelikler

Conficert

Akredite belgelendirme kuruluşları tarafından yönetilen, kar amacı gütmeyen ve küresel olarak faaliyet gösteren Conficert kuruluşunun üyesiyiz.

SLCP – Social & Labor Convergence Program

Küresel tedarik zincirlerinde denetim yorgunluğunu ortadan kaldırmayı amaçlayan, kar amacı gütmeyen çok paydaşlı SLCP girişiminin imzacısıyız.

HİB – Hizmet İhracatçıları Birliği

Hizmet ihracat stratejisinin oluşturulması, sektörel sorunların tespiti ile bu sorunlara çözüm önerilerinin sunulması ve benzeri konularda çalışmalar yapmakta olan Hizmet İhracatçıları Birliği’nin üyesiyiz.

İTO – İstanbul Ticaret Odası

Türkiye’nin ve üyelerinin; uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, küresel boyutlardaki siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda yönlendirebilen bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunma vizyonuyla hareket eden İstanbul Ticaret Odası’nın üyesiyiz.

İZTO – İzmir Ticaret Odası

Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda üyelerinin sektörel gelişim ve dönüşüm süreçlerine rehberlik eden, paydaşlarıyla birlikte değer yaratan İzmir Ticaret Odası’nın üyesiyiz.

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası

Türkiye ve İtalya’nın ticari – ekonomik ilişkilerinin ve karşılıklı yatırımların geliştirilmesine katkı sağlayacak etkinlikler gerçekleştirme amacını taşıyan İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyesiyiz.

UDDER – Uygunluk Değerlendirmesi Derneği

Uygunluk değerlendirmesinin Türkiye’de gelişimini ve tanıtımını desteklemek, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin bölgesel ve uluslararası düzeyde tanınması için çalışmalar yapmak ve bu alanda kamu ve özel sektör kuruluşları, yükseköğretim kurumları, ticaret ve meslek odaları, tüketici örgütleri ve diğer sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amaçlarını taşıyan Uygunluk Değerlendirmesi Derneği ‘nin üyesiyiz.

KSKDER – Tarımsal Ürün Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları Derneği

Tarımsal Ürün Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarının yetkinliklerini ve sürekli gelişimini sağlamak, sürdürülebilir tarım için yasal düzenlemelerin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve sertifikalı tarımsal ürün bilincinin arttırılmasını sağlamak amaçlarını taşıyan Tarımsal Ürün Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları Derneği’nin üyesiyiz.

ETO – Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği

Türkiye’de ekolojik (organik, biyolojik) tarımın hızlı ve sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla üretici, tüketici, işleyici, tüccar, belgelendirme kuruluşları çalışanları, araştırıcı ve teknik elemanların katılımıyla kurulan Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği’nin üyesiyiz.

×