Endüstriyel Belgelendirme

Ürünlerin güvenliğini sağlamak, sadece tüketiciler için değil, aynı zamanda iş yerlerinde çalışanlar için de büyük önem taşır. Günümüzde, ürünlerin tasarımından tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçte bir dizi güvenlik standardına uyulması gerekmektedir. AB’nin Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (2023/988), bu standartları belirleyerek, tüm ürünlerin piyasaya sürülmeden önce belirli güvenlik testlerinden geçirilmesini ve risk değerlendirmelerine tabi tutulmasını zorunlu kılar.

Ürün Güvenliği:

Ürün güvenliği, ürünlerin kullanıcılar için herhangi bir risk oluşturmadan, amaçlandıkları şekilde güvenle kullanılabilmelerini sağlamak anlamına gelir. Bu, ürün tasarımı, üretimi, test edilmesi ve pazarlanması aşamalarında bir dizi önlem alınmasını gerektirir. Ürünler, potansiyel tehlikeleri en aza indirecek şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir. Ayrıca, tüketicilere güvenli kullanım ile ilgili açık bilgiler sağlanmalıdır.

Woman pharmacist checking medicine in pharmacy
Woman pharmacist checking medicine in pharmacy
Adult person drilling metal with safety gloves

İş Sağlığı ve Güvenliği:

İş Sağlığı ve Güvenliği, çalışanların güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak amacıyla iş yerlerinde alınması gereken önlemlerin bütününü ifade eder. Bu kapsamda, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için gerekli tüm tedbirlerin alınması işverenin sorumluluğundadır. İSG uygulamaları, yalnızca fiziksel sağlık ve güvenlik önlemlerini değil, aynı zamanda çalışanların psikolojik refahını da kapsamalıdır.

Risk Değerlendirmesi ve Eğitim: İş yerlerinde öncelikle yapılması gereken, potansiyel risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme, iş yerinin her alanını kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Risk değerlendirme süreci, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemede temel bir adımdır. İşverenler, bu süreçte tespit edilen risklere yönelik önlemleri belirlemeli ve uygulamalıdır. Çalışanların, işle ilgili riskler ve alınan önlemler hakkında düzenli olarak bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerekir. Eğitim programları, iş güvenliği prosedürleri, acil durum prosedürleri ve kişisel koruyucu donanımın doğru kullanımı gibi konuları kapsamalıdır.

Fiziksel ve Psikolojik Sağlık: İSG, yalnızca fiziksel sağlık risklerini değil, aynı zamanda çalışanların psikolojik sağlığını da göz önünde bulundurmalıdır. İş stresi, tükenmişlik ve iş yerinde psikolojik taciz gibi konular, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının önemli bir parçası olmalıdır. İşverenler, çalışanların psikolojik refahını desteklemek için gerekli önlemleri almalı ve bir destek sistemi sunmalıdır.

Çalışma Ortamı ve Ergonomi: İş yerinin fiziksel koşulları, çalışanların sağlığı ve güvenliği üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Ergonomik çalışma istasyonları, uygun aydınlatma, temiz ve düzenli çalışma alanları, iş yerinde sağlık ve güvenliğin temel bileşenlerindendir. İşverenler, çalışma ortamını sürekli olarak gözden geçirmeli ve iyileştirmelidir.

Tüketici Korunması:

Tüketicilerin korunması, ürün güvenliğiyle doğrudan ilişkilidir. Güvenli ürünler, tüketicilerin zarar görmesini önler ve tüketici memnuniyetini artırır. Yönetmelik, ürünlerin güvenliğini sağlamak için tüketicilere yönelik bilgilendirme ve eğitimleri içerir. Tüketiciler, ürünlerin güvenli kullanımı, potansiyel tehlikeler ve riskler hakkında bilgilendirilmelidir. Ayrıca, tehlikeli ürünlerin raporlanması ve geri çağrılması süreçleri, tüketicilerin korunmasında kritik rol oynar.

Sonuç olarak, ürün güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği ile tüketici korunması, birbiriyle iç içe geçmiş ve birbirini destekleyen unsurlardır. Bu üç alanın etkili bir şekilde yönetilmesi, hem bireylerin sağlığını ve güvenliğini korur hem de işletmelerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunur.

Male consumer holding credit card over payment terminal and food products
Factory Inspection

USB Certification tarafından sunulan hizmetler 

Güvenilir ve Bağımsız Denetim Hizmetleri

USB Certification, ISO/IEC 17020 standardına uygun olarak, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlara yönelik kapsamlı muayene, gözetim ve ürün belgelendirme hizmetleri sunmaktadır. Hizmetlerimiz arasında;

 • Hijyen ve Sanitasyon Muayenesi: Gıda ürünlerinin hazırlandığı ve servis edildiği yerlerde hijyen ve sanitasyon standartlarının denetlenmesi.
 • Elektrik Tesisatı Güvenliği: Topraklama, yıldırımdan korunma, artık/kaçak akım ölçümü, elektrik panosu kontrolü ve termografik muayene dahil olmak üzere elektrik tesisatı güvenliği denetimleri.
 • Kaldırma ve İletme Makinaları: Vinçler, platformlar ve forkliftler gibi kaldırma ve iletme ekipmanlarının güvenlik denetimleri.
 • Basınçlı Kaplar: Endüstriyel otoklavlar, basınçlı hava tankları ve kazanlar gibi basınçlı kapların güvenlik denetimleri.
 • Tahribatsız Muayene ve İş Makinaları Kontrolü: İnşaat ve endüstriyel alanda kullanılan iş makinalarının ve ekipmanların güvenlik denetimleri.
 • Endüstriyel Raf ve Kapı Kontrolü: Depolama alanlarında kullanılan endüstriyel raf sistemleri ve kapıların güvenlik denetimleri.
 • Gözetim Hizmetleri: Yükleme öncesi gözetim, yükleme ve tahliye gözetimi, ağırlık ve miktar tayini, kalite kontrolü gibi ticari işlemlerde güvenilir gözetim hizmetleri.
  Easy Check Denetim Programı
 • USB Certification’ın özel olarak geliştirdiği Easy Check programı, esnek ve güçlü yazılım altyapısı sayesinde, kurumlara özel denetim modelleri geliştirerek, denetim süreçlerini kolaylaştırır. Program, online erişim imkanı ve anlık raporlama özellikleriyle müşterilerimize şeffaf ve etkin bir denetim deneyimi sunar. Başarılı denetimler sonucunda işletmelere sertifikalar ve Easy Check stickerları verilerek, piyasadaki güvenilirliklerini ve marka değerlerini artırmaları desteklenir.
 • USB Certification, sektördeki deneyimi ve geniş hizmet yelpazesiyle, işletmelerin yasal mevzuatlara uygunluğunu ve güvenlik standartlarını karşılamalarını sağlayarak, piyasada güvenilir bir konuma sahip olmalarına katkıda bulunur.

Haberler ve Duyurular

×