ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Dünyada uygulanmakta olan birçok standardın temelini oluşturan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, müşteri odaklı temel kalite yönetim sistemi olarak farklı sektörler tarafından kabul görmüş olup, dünyada birçok ülkede yasal ve özel kuruluş tarafından uygulanmaktadır. Kuruluşların kaliteye verdiği önemi ve müşterilerinizin ihtiyaçlarının karşılayabileceğini kanıtlayabilecek bir standarttır. ISO 9001 Kalite Standardı, kuruluşunuzda sürekli iyileştirme faaliyetlerinin daha iyi planlanmasına, problemlerin daha hızlı çözülmesine, verimlilik artışının sağlanmasına, kazanç artışı elde edilmesine ve müşteri kuruluşlara karşı saygınlığın artmasına yönelik olarak bir destek mekanizmasıdır.

Standart gereği, üretimin ve/veya hizmetin her aşamasında Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al (PUKÖ) döngüsünün ve kayıt sisteminin, ürün ve süreçlerinizin geliştirildiğinin kanıtlanmış olur.

Bu standardın etkin uygulanması ile ürün / hizmet sorumluluğundan doğabilecek problemlerin en aza indirilmesi sağlanabilmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni uygulayan kuruluşlarda;

Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artışın,

 • Üretim öncesi yapılan girdi kontrollerinin ve final kontrollerin etkin olarak yapıldığının,
 • Kuruluşun tedarikçilerinin seçiminde, değerlendirilmesinde sistemli bir takip yapıldığının,
 • Kuruluşun kurumsal yapısı çerçevesinde çalışanların yetki ve sorumluluklarının tespit edildiğinin,
 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun mevcudiyetinin,
 • Üretim ve hizmet kapsamında düzenli bir şekilde dokümantasyon sistemi oluşturulduğunun ve kayıtların etkin bir şekilde yönetildiğinin,
 • Veri analizlerinin ve gerekli ölçümlerin yapıldığının,
 • Kurum çalışanlarının müşteri memnuniyetine odaklandığının,
 • Kurumsallaşmanın temelinin atıldığının,
 • Kuruluşların uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilmesinin,

sağlanması amaçlanmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’ nın uygulanmasının kurum içindeki faydası ise;

 • Üst yönetime bilgi akışında kolaylık sağlanması,
 • Planlama faaliyetleri, zamanın etkin kullanılması ve müşteri terminlerine uyum ile müşteri memnuniyetinin sağlanması,
 • Kurumsal risklerin ve fırsatların tespit edilerek olası problemlere önceden önlem alınmasının sağlanması,
 • Kalitesizlik maliyetlerinin düşürülmesi,
 • Uygunsuz ürün / hizmetin oluşmadan önce önlenebilmesi,
 • Kurum çalışanlarının motive edilmesiyle iş veriminin artması,
 • Etkin kaynak kullanımı (makine, sermaye, insan, zaman) sağlanması,
 • Üretimde ve kârlılıkta artış sağlanması,

başlıca faydalar olarak açıklanabilir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı denetimleri, ulusal ve uluslararası temsilciliklerimizin belgelendirme sürecine uygun olarak iki aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşamada denetim planlamasına odaklanılır ve organizasyonun denetim için hazır olup olmadığı değerlendirilir. İkinci aşamada ise Kalite Yönetim Sistemi’nin nasıl tesis edildiği ve uygulandığı denetlenir.

USB Certification olarak; uzman eğitmen ve denetçi kadromuz ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerini ve denetimlerini gerçekleştirmekteyiz.

Copyright ©2023 - USB Certification Denetim Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

Bizimle iletişime geçin.

Şu an burada değiliz. Ama bize bir e-posta gönderebilirsiniz. En kısa sürede dönüş yapacağımıza söz veriyoruz.

Gönderiliyor
×

Kullanıcı Bilgileriniz İle Oturum Açın

Bilgilerinizi Unuttunuzmu?