Tarım Sektörü

Tarım, bitkilerin ve hayvanların yetiştirilmesi, bakımı ve gıda üretimi için yapılan faaliyetlerin genel adıdır. Tarım, gıda ürünleri, hayvan yemi, tekstil hammaddeleri, biyoenerji ve endüstriyel hammaddelerin kaynağıdır.

Tarım sektörü dünya nüfusunu beslemek, tekstil, ilaç, yakıt ve diğer ürünlerin hammaddesini sağlamak gibi hayati öneme sahiptir. Ayrıca iş gücü sağlama, kırsal kalkınma ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi faktörlerle ekonomik ve sosyal açıdan da önemlidir.

Tarım sektörü, zaman içinde teknolojik olarak büyük gelişmeler kaydetmiştir. Traktörler, sulama sistemleri, gübreler, ilaçlar ve genetik mühendislik gibi faktörler tarımsal üretim verimliliğini artırmıştır.

Tarım sektöründeki endüstriyelleşme; iklim değişikliği, su kaynaklarına erişim, toprak erozyonu, biyoçeşitlilik kaybı, gıda güvenliği ve eşitsizlik gibi bir dizi sorunu da beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte; tarım sektöründe çalışan işçiler, genellikle düşük ücretler, kötü çalışma koşulları ve iş sağlığı sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirler. Bu, insan hakları ihlallerine ve insani sorunlara da yol açmıştır.

Tarım sektörü gelecekte daha sürdürülebilir, verimli ve çevresel olarak duyarlı bir şekilde gelişmeye odaklanmalıdır. İleri tarım teknolojileri, organik tarım ve daha az kaynak tüketen tarım yöntemleri bu amaçla kullanılmalıdır.

Tarım endüstrisi, birçok farklı alt dalı içermektedir. İşte tarım endüstrisinin ana alt dallarından bazıları:
 1. Bitkisel Üretim: Bu dal, tahıllar (buğday, mısır, pirinç), meyve-sebzeler, yağlı tohumlar (soya fasulyesi, ayçiçeği), şeker kamışı, pamuk ve diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesini içerir.
 2. Hayvansal Üretim: Hayvansal üretim, sığır, koyun, keçi, tavuk ve diğer hayvanların et, süt, yumurta ve diğer ürünlerinin üretimini kapsar.
 3. Ormancılık ve Ağaçlandırma: Bu dal, ağaçların yetiştirilmesi, ormancılık ürünlerinin üretimi ve ormanların sürdürülebilir yönetimini içerir. Odun, kereste, kağıt ve diğer orman ürünleri bu sektörün bir parçasıdır.
 4. Balıkçılık ve Deniz Ürünleri: Balıkçılık, tatlı su ve deniz ürünleri için avcılığı ve yetiştiriciliği içerir. Balık, karides, istiridye ve daha fazlası bu kategoride yer alır.
 5. Tarım Teknolojileri: Tarım endüstrisi, tarım ekipmanları, traktörler, sulama sistemleri, tohumlar, gübreler, pestisitler ve diğer tarım teknolojilerinin üretimini ve geliştirilmesini içerir.
 6. Gıda İşleme: Tarım ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, gıda işleme sektörünün bir parçasıdır. Bu, konserve gıdalar, süt ürünleri, unlu mamuller, et işleme ve daha fazlasını içerir.
 7. Tarım Hizmetleri: Bu kategori, tarım danışmanlığı, toprak testleri, tarım sigortaları ve diğer tarım hizmetlerini içerir.
 8. Tarım Pazarlama ve Dağıtım: Tarım ürünlerinin pazarlanması, dağıtılması ve tüketiciye ulaştırılması, bu sektörün bir parçasıdır. Toptan gıda dağıtımı, marketler ve restoranlar da bu kategoride yer alır.
tarım sektöründe belgelendirme

Tarım sektörünün kalite, güvenlik, çevresel sürdürülebilirlik ve pazar erişimi gibi birçok yönünü etkiler. Endüstrileşme, gıda üretiminin mekanizasyon ve teknoloji ile artan verimlilikle gerçekleştirilmesini sağlar. Bu da kalite ve standartların önemini vurgular. Aynı zamanda çevresel etkileri azaltmak için sürdürülebilir tarım uygulamalarının benimsenmesine katkı sağlayabilir. Tarım belgelendirme, ürünlerin kalite, güvenlik ve izlenebilirlik açısından gereken standartlara uygun olduğunu doğrularken, uluslararası pazarlara erişimde de kritik bir rol oynar. Bu iki kavram birlikte çalışarak hem tarım ürünlerinin kalitesini artırabilir hem de tüketicilerin güvenli gıdaya erişimini güvence altına alabilir.

USB Certification’ın sağladığı belgelendirme hizmetleri:
 • Rainforrest Alliance: Rainforest Alliance, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik standartlarına uygun tarım ürünlerinin üretimini ve pazarlanmasını teşvik eden bir sertifikasyon programıdır. Özellikle kahve, çay, kakao ve tropikal meyve üretiminde kullanılır.
 • T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Organik: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen organik tarım sertifikası, kimyasal gübreler ve pestisitler kullanmadan organik ürünlerin yetiştirilmesini onaylar.
 • Kuzey Kıbrıs Organik: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde organik tarım uygulamalarını düzenleyen ve sertifikalandıran bir programdır.
 • BCI (Better Cotton Initiative): BCI, pamuk üretiminde sürdürülebilirlik ilkesine dayalı en iyi uygulamaları teşvik eden bir sertifikasyon programıdır. Pamuk üreticilerine su ve kimyasal kullanımını azaltma konusunda rehberlik eder.
 • EU OrganicAvrupa Birliği tarafından belirlenen organik tarım ve ürün standartlarını ve yönetmeliklerini ifade eder. Bu standartlar, organik ürünlerin yetiştirilmesi, işlenmesi, etiketlenmesi ve sertifikasyon süreçlerini kapsar.

Haberler ve Duyurular

×