Better Cotton

Better Cotton, hem çevreyi korumayı hem de pamuk ekosisteminin gelişmesine yardımcı olmayı amaçlayan dünyanın en önde gelen sürdürülebilirlik girişimlerinden biridir. Aralarında WWF, Adidas ve IKEA’nın da bulunduğu vizyoner kuruluşlar tarafından 2005 yılında kurulan Better Cotton, çiftçi merkezli bir yaklaşımla sürdürülebilir pamuk üretimini teşvik etmektedir. Çiftçiler, üreticiler ve marka sahipleri de dahil olmak üzere 2.500’den fazla üyesiyle küresel çapta en büyük pamuk sürdürülebilirlik programı haline gelmiştir. Better Cotton, küçük çiftçilerin geçim olanaklarını geliştirmeye, çalışma koşullarını iyileştirmeye ve çevre duyarlılığını teşvik etmeye odaklanmaktadır. Saha seviyesindeki 70 ortağının desteğiyle girişim 22 ülkede 2,2 milyon çiftçiye ulaşmıştır. Better Cotton’un bütünsel yaklaşımı sosyal, çevresel ve ekonomik yönleri ele alarak daha iyi verim, daha az pestisit kullanımı ve iklim değişikliğine karşı direnç sağlamaktadır. Better Cotton Standart Sistemi bu çabaların temelini oluşturarak sürdürülebilir uygulamaları temin etmekte ve kolektif eylemi teşvik etmektedir.

USB Certification, Better Cotton ile ilgili aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.

Better Cotton Chain of Custody (CoC) Doğrulaması

Pamuk Tüketim Ölçümleri

BCI,better cotton
×